Τοπικά

35 άτομα στην ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου

Με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια σήμερα, εγκρίνεται η σύναψη 599 συμβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙ∆ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
Για το Νομό Μαγνησίας εγκρίθηκαν 35 θέσεις στην Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας κι Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα παραπάνω άτομα θα καλύψουν τις ανάγκες των ΝΠΙ∆ σε προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μήνες ή έως εννέα μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
Υπενθυμίζεται ότι με προχθεσινή απόφαση του Υφυπουργού είχαν εγκριθεί άλλες 51 θέσεις για το Νομό Μαγνησίας, μία θέση στο Δήμο Αλοννήσου και 50 θέσεις στο Δήμο Βόλου στο ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ για να καλύψουν ανάγκες των ΟΤΑ και ΝΠ∆∆.