Την Τρίτη η ΓΣ της Τράπεζας Θεσσαλίας

Δεκέμβριος 20th, 2015 | by admin
Την Τρίτη η ΓΣ της Τράπεζας Θεσσαλίας
Θεσσαλία
0

Την Τρίτη συνεχίζεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Θεσσαλίας στο Επιμελητήριο Τρικάλων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας η οποία διεκόπη την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, ορίσθηκε να συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Τρικάλων, κατόπιν αποφάσεως της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ένταξη στις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το 4ο άρθρο του ν. 4340/2015, που αφορούν τη μετατροπή των αναβαλλόμενων απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Έγκριση έκδοσης Ομολογιακού Δανείου μειωμένης εξασφάλισης.

3. Τροποποιήσεις Καταστατικού.

4. Έγκριση νέων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη μέχρι την 9η Δεκεμβρίου είχαν εξοφλήσει την μια μερίδα τους.

Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.