Τοπικά

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Ν. Δαναλάτος

Παραιτήθηκε από πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Π.Θ. ο καθηγητής Νίκος Δαναλάτος, ως αντίδραση στη μη στήριξη του αιτήματος του Τμήματος να μην δημιουργηθεί τμήμα Γεωπονίας-Αγροτοτεχνολογίας στη Λάρισα. Ο κ. Δαναλάτος έστειλε επιστολή στην πρυτανική αρχή όπου αναφέρεται στις αντιδράσεις του Τμήματο ΓΦΠΑΠ αναφορικά με τη δημιουργία πενταετούς προγράμματος σπουδών γεωπονικού χαρακτήρα του νέου Πανεπιστημίου με δικαιώματα αποφοίτων ίδια με αυτά των αποφοίτων του Τμήματος ΓΦΠΑΠ.

Επισημαίνει ότι η κριτική του για το σχέδιο συνένωσης αποτέλεσε και το διακύβευμα της καθόδου του στις πρυτανικές εκλογές, όπου δεν κατόρθωσε να πείσει την πλειοψηφία των εκλεκτόρων για τις απόψεις του. Στη συνέχεια προσπάθησε να πείσει την Πρυτανία και τη Σύγκλητο χωρίς επιτυχία να υιοθετηθεί η κόκκινη γραμμή του Τμήματος ΓΦΠΑΠ για τον αποκλεισμό ενός κακέκτυπου αντιγράφου του Τμήματος στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.