Θεσσαλία

Έως 100 ευρώ οι πολιτικοί γάμοι στα Τρίκαλα

Καθαρογράφηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, που αναφέρεται στην «Επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων στις Δημοτικής Ενότητες του Δήμο Τρικκαίων

Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Ο.Ε. , την πρόταση του Προέδρου, τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων που εκφράστηκαν κατά τη διαλογική συζήτηση και την ευρεία ανταλλαγή τους, όπως και τις σχετικές διατάξεις, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, και κάνει δεκτή την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και εγκρίνει την επιβολή δυνητικού ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων.

Αναλυτικά

Ειδικότερα, για τη Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων , για κάθε γάμο που τελείται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, επιβολή του ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων ύψους 60 €. Για κάθε γάμο που τελείται κατά τις απογευματινές ώρες εργάσιμων ημερών, σε ημέρες αργιών και Σαββατοκύριακα, επιβολή του ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων ύψους 100 €. Για τις Δημοτικές Ενότητες Εστιαιώτιδας, Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Μεγάλων Καλυβίων, Παληοκάστρου, Παραληθαίων και Φαλώρειας για κάθε γάμο που τελείται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, επιβολή του ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων, ύψους 60 €. Για κάθε γάμο που τελείται κατά τις απογευματινές ώρες εργάσιμων ημερών, σε ημέρες αργιών και Σαββατοκύριακα, επιβολή του ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων ύψους 100,00€.

Το τέλος θα καταβάλλεται ανά γάμο με σκοπό την αντιμετώπιση της δαπάνης στην οποία υποβάλλεται ο Δήμος Τρικκαίων για την οργάνωση και τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Το τέλος αυτό θα βαρύνει τους νεόνυμφους οι οποίοι τελούν πολιτικό γάμο και θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου Τρικκαίων με την αίτηση για την τέλεση του γάμου.

Γίνεται μνεία ότι μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Δημήτριος Παπαθανασίου, Βασίλειος Ζώης,

ΕΦ.ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ