ΒόλοςΚΟΡΥΦΑΙΕΣΤοπικά

Νέα “καμπάνα” στον εκδότη της “ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ”, αυτή τη φορά για απάτη σε βάρος εργαζομένων!

Ποινή φυλάκισης τριών ετών, με δυνατότητα εξαγοράς προς 5 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στον εκδότη της εφημερίδας “ΘΕΣΣΑΛΙΑ”, Βασίλη Δανό, για απάτη σε βάρος 14 εργαζομένων! Ο καταδικασθείς, που ας σημειωθεί πριν ενάμιση, περίπου, μήνα καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών με τριετή αναστολή και ισάριθμα χρόνια επιτήρησης για υπεξαίρεση ποσού άνω των 120.000 ευρώ, άσκησε έφεση.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη δίκη ο συγκεκριμένος εκδότης στον Βόλο τον Ιούνιο του 2010 με την ιδιότητα του προέδρου διευθύνοντος συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία Θεσσαλικές Εκδόσεις ΑΕ που εδρεύει στον Βόλο παρέστησε εν γνώσει του ψευδώς στους μηνυτές και εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου της εταιρείας (14 εργαζόμενοι) ότι σύμφωνα με ψηφισθείσα νομική διάταξη η εταιρεία Θεσσαλικές Εκδόσεις ΑΕ δεν μπορούσε πλέον να ασκεί δραστηριότητα πρακτόρευσης και διανομής εφημερίδων και περιοδικών ελληνικού Τύπου καθώς η ίδια είχε και εκδοτική δραστηριότητα εξέδιδε την εφημερίδα με τίτλο Θεσσαλία από την οποία δημιουργούταν ασυμβίβαστο και ότι για το λόγο αυτό έπρεπε οι συμβάσεις εργασίας των 14 εργαζομένων μηνυτών να μεταφερθούν σε νεοσυσταθείσα εταιρεία με την επωνυμία Θεσσαλικά Πρακτορεία ΕΠΕ.
Τους έπεισε, λοιπόν, να υπογράψει έκαστος ιδιωτικό συμφωνητικό με τις εταιρίες Θεσσαλικές Εκδόσεις ΑΕ και Θεσσαλικά Πρακτορεία ΕΠΕ τις οποίες εκπροσώπησε ο ίδιος ως νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με τα οποία οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας μεταφέρθηκαν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες στην εταιρεία Θεσσαλικά Πρακτορεία ΕΠΕ με την παράλληλη αναγνώριση από μέρους της β’ εταιρείας της προϋπηρεσίας τους στην α’ εταιρεία και τον υπολογισμό αυτής κατά τον προσδιορισμό των μηνιαίων αποδοχών, τον προσδιορισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη νέα αυτή εταιρεία.
Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, αυτοί ήταν ψευδείς καθώς ουδέποτε είχε ψηφισθεί νομική διάταξη που να θέτει ασυμβίβαστο στην άσκηση ιδιωτικής δραστηριότητας με την πρακτόρευση και διανομή εφημερίδων και περιοδικών ελληνικού Τύπου και στην πράξη του αυτή προέβη με μόνο σκοπό την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων την οποία είχε προαποφασίσει και την ματαίωση της καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης που αυτοί θα δικαιούνταν αφού η εταιρεία Θεσσαλικά Πρακτορεία ΕΠΕ δεν είχε περιουσιακά στοιχεία αξιόλογο στην κυριότητά της προκειμένου να είναι δυνατή η διά αναγκαστικής εκτέλεσης είσπραξη των απαιτήσεων των μηνυτών σε αντίθεση με την εταιρεία Θεσσαλικές Εκδόσεις ΑΕ η οποία διαθέτει αξιόλογη κινητή και ακίνητη περιουσία. Με τον τρόπο όμως αυτό η εταιρεία Θεσσαλικές Εκδόσεις ΑΕ απεκόμισε συνολικό περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ καθώς με τη μεταφορά των συμβάσεων απηλλάγη από την καταβολή των νομίμων αποζημιώσεων στους άνω μηνυτές το 2011.
Η εταιρεία Θεσσαλικές Εκδόσεις απεκόμισε συνολικό περιουσιακό όφελος 180.029,94 ευρώ.

Με στοιχεία από το ρεπορτάζ της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ