Τοπικά

Νέα απαγόρευση για το ψάρεμα στην Κάρλα -Ασταθές το περιβάλλον της λίμνης

Νέα απαγόρευση για το ψάρεμα στη λίμνη Κάρλα, ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Αγοραστός.
Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την ισορροπημένη ανάπτυξη του υπό διαμόρφωση οικοσυστήματος της υπό δημιουργία λίμνης Κάρλας το οποίο στην παρούσα φάση της επανασύστασης είναι ασταθές, αφού όλες οι παράμετροι (βιολογικές, χημικές και φυσικές) βρίσκονται σε διαδικασία διαμόρφωσης των τελικών τιμών τους, που θα λάβουν,σε χρονικό διάστημα που θα εξαρτηθεί από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (ηλιοφάνειας, βροχοπτώσεων κλπ), μετά το πέρας της πλήρωσης της λίμνης µε νερό.

Στην Κάρλα δεν έχουν διαμορφωθεί πλήρως τα πεδία διαβίωσης και αναπαραγωγής των ψαριών την στιγμή μάλιστα που τα όρια της λίμνης, όσο αυτή βρίσκεται στην φάση πλήρωσης, ευρίσκονται σε δυναμική διαμόρφωση, καθώς επίσης, την ανάγκη προστασίας των υδρόβιων οργανισμών της υπό δημιουργία λίμνης Κάρλας, (ιχθύων κλπ., περιοχή NATURA) και το γεγονός ότι, το πρόγραμμα ελέγχου της ποιοτικής κατάστασης των εισερχομένων υδάτων στην υπό δημιουργία λίμνη Κάρλα µέσω των διωρύγων και των αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής, είναι σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, απαγορεύεται η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία σε όλη την έκταση της υπό δημιουργία λίμνης Κάρλας, στις τάφρους και σε όλες τις υδατοσυλλογές μέσα και γύρω από αυτήν, ενώ η εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται µε τις διατάξεις του Ν∆ 420/1970 άρθρο 11 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση ισχύει για ένα χρόνο και συγκεκριμένα μέχρις τις 30 Μαρτίου 2017.