Άλλες Ειδήσεις

Η οικονομική κρίση αύξησε τις απόπειρες και τις «επιτυχημένες» αυτοκτονίες κατά 30%

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που παρουσίασαν στα χρόνια της κρίσης μια αύξηση των αυτοκτονιών τουλάχιστον της τάξης 30% και ανάλογη αύξηση των αποπειρών αυτοκτονίας.