ΘεσσαλίαΛάρισα

Ο δήμος Λαρισαίων κατά ιδιωτικών εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας για οφειλές – Καθυστερούν μήνες στην καταβολή των ανταποδοτικών τελών

Με εξώδικο προς τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα αντιδράσει σε πρώτη φάση ο Δήμος Λαρισαίων με αφορμή την καθυστέρηση – πολύμηνη σε ορισμένες περιπτώσεις – που παρατηρείται στην απόδοση εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών. Συνολικά 11 ιδιωτικές εταιρείες ρεύματος οφείλουν περισσότερα από 455.000 ευρώ στον Δήμο Λαρισαίων, χρήματα που ήδη έχουν εισπράξει οι εταιρείες από τους πελάτες τους – δημότες Λάρισας οι οποίοι στο πλαίσιο εξόφλησης των λογαριασμών πληρώνουν ταυτόχρονα, όπως είναι γνωστό, και τα δημοτικά τέλη.

«Επειδή πρόκειται για χρήματα των δημοτών μας που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, θα εξετάσουμε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή» σημειώνει στην «Ε» ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θάνος Αδαμόπουλος, με τον δήμαρχο Λαρισαίων Απ. Καλογιάννη να διευκρινίζει στην «Ε» πως «για τις ασυνεπείς εταιρείες, σε αυτή τη φάση ο Δήμος θα καταθέσει εξώδικο».

ΚΕΝΟ

Στο άρθρο 43 του Ν. 3979/2011 απο­σαφηνίζεται πως οι πραγματοποιημένες εισπράξεις Δημοτικών τελών, Δημοτι­κών φόρων και ΤΑΠ από τη ΔΕΗ ή από τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή προς τον Δήμο Λαρισαίων, στη συγκε­κριμένη περίπτωση «θα πρέπει να απο­δίδονται στον δικαιούχο δήμο βάσει σχετικής εκκαθαριστικής κατάστασης εντός του δεύτερου μήνα στον οποίο λογιστικά» ανήκουν οι λογαριασμοί». Στις 30 Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, θα πρέπει η ιδιωτική εταιρεία να κατα­βάλει τα εισπραχθέντα τέλη του μηνός Ιουλίου. Ωστόσο, ο Δήμος Λαρισαίων – όπως και κανένας Δήμος της χώρας – δεν έχει άμεση ενημέρωση για το ποιοι καταναλωτές διέκοψαν τη συνεργασία τους με τη δημόσια ΔΕΗ και έκτοτε λαμβάνουν υπηρεσία από ιδιώτη προ­μηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, διάστα­ση που απαιτεί παρέμβαση των εμπλε­κόμενων υπουργείων.

Η διακοπή της συνεργασίας πελατών με τη ΔΕΗ και η έναρξη παράλληλα συνεργασίας με ιδιωτική εταιρεία δεν κοινοποιείται άμεσα στους Δήμους (σ.σ.) ούτε από τη ΔΕΗ, αλλά ούτε και από την ιδιωτική εταιρεία) με αποτέλεσμα να υπάρχει ουσιαστικό έλλειμμα ενη­μέρωσή των ΟΤΑ, αφού στην πραγματικότητα οι Δήμοι δεν γνωρίζουν τον αριθμό των εμπλεκόμενων δημοτών και κατ’ επέκταση δεν γνωρίζουν και το πραγματικό ύψος των τελών που πρέπει να εισπράξουν.

Έτσι σήμερα ο Δήμος Λαρισαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις καταστάσεις απόδοσης Δημοτικών τελών, Δημοτικών φόρων και ΤΑΠ προς τον Δήμο Λαρισαίων από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 30ή Σε­πτεμβρίου, εκτιμά ότι οι 11 ιδιωτικές εταιρείες του οφείλουν συνολικά περί τις 455.000 ευρώ τα οποία έχουν ήδη εισπράξει.

ΠΟΛΥΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Ορισμένες εταιρείες δεν έχουν αποδό­σει δημοτικά τέλη με καθυστέρηση ενός μήνα, ενώ άλλες εταιρείες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές δύο ή και τεσ­σάρων μηνών. Τη μεγαλύτερη ασυνέ­πεια – αν και πρόκειται για μικρό σχετικά ποσό – επιδεικνύει Ανώνυμη Εταιρία δημόσιας επιχείρησης που έχει να αποδώσει δημοτικά τέλη από τον Σεπτέμβριο του 2018.

ΕΞΩΔΙΚΟ

«Παρατηρούμε μια σημαντική και συ­νεχή καθυστέρηση από ιδιωτικές εταιρείες» δηλώνει στην «Ε» ο αντιδήμαρxos Οικονομικών, Θάνος Αδαμόπουλος. Για να προσθέσει πως «ενημερώ­σαμε ήδη τις εταιρείες αυτές για την κα­θυστέρηση, αλλά επειδή πρόκειται για χρήματα των δημοτών μας που αφο­ρούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, θα εξετάσουμε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή» που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες. Η Επιτροπή θα εξετάσει την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου, αλλά η πολιτική βούληση του Δή­μου να διεκδικήσει τα οφειλόμενα θεωρείται δεδομένη.

Να σημειωθεί τέλος ότι τα χρήματα που καταβάλλουν οι δημότες στο πλαίσιο των λογαριασμών ρεύματος αφορούν σε ανταποδοτικά τέλη που ο Δήμος Λαρισαίων χρησιμοποιεί κυρίως για τις υπηρεσίες καθαριότητας.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία