Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024 04:34
ΜαγνησίαΤοπικά

Διακοπή κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ


Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, αποφασίζει τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επισκευή των αρμών διαστολής των Γεφυρών 52R (Χ.Θ. 298+620) και 53R (Χ.Θ. 299+480) του αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. (Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί), οι οποίες θα είναι μακράς διάρκειας και θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις ανά κατεύθυνση.

Στην Α’ Φάση θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου.

Στη Β’ Φάση θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με ημιδιατομή.

Σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στη Διαδικασία AMSA-OM-OPR-OP-002 (Σήμανση έργων) του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα σχέδια των Οδηγιών Εργασίας AMSA-OM-OPR-WI-002-3 : Πρότυπα Σχέδια & Οδηγίες- Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας, ο αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο 3-ΔΛ (Σήμανση Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός Δεξιάς Λωρίδας σε διατομή 2 λωρίδων), ενώ ο αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με ημιδιατομή, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο 3-Αημ (Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός Αριστερής Λωρίδας με ημιδιατομή σε διατομή 2 λωρίδων).

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν ως εξής:

Για τις γέφυρες 52AR και 53AR (κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη): από την Παρασκευή 31 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Για τις γέφυρες 52BR και 53BR (κατεύθυνση προς Αθήνα): από την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 έως και το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Το πρόγραμμα των προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Επισημαίνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Β’ Φάσης θα πραγματοποιούνται αμέσως μετά το πέρας των εργασιών της Α’ Φάσης.