Κόσμος

Τίνος είναι, γυναίκα, το παιδί; Οι Γερμανίδες πλέον θα υποχρεούνται να απαντούν

Η Γερμανία θα θεσπίσει νόμο που θα υποχρεώνει τις γυναίκες να κοινοποιούν στους συζύγους τους την ταυτότητα του βιολογικού πατέρα ενός παιδιού που έχουν συλλάβει από εξωσυζυγική σχέση. Νομικός στόχος θα είναι να μπορούν να διεκδικούν οι σύζυγοι κάλυψη εξόδων από τον βιολογικό πατέρα.