Τοπικά

Στο ΣτΕ προσφεύγει η ΔΕΥΑΜΒ για το έργο της τηλεμετρίας

Στην κατάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία απορρίφτηκε η ένσταση της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμού και ζωνοποίησης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βόλου- Νέας Ιωνίας, προχωρά η διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ με απόφαση που έλαβε σήμερα το Δ.Σ. Μάλιστα εξουσιοδοτήθηκε δικηγόρος τόσο για την άσκηση της προσφυγής, όσο και για κάθε άλλη νομική διαδικασία απαιτηθεί σχετικά.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Δ.Σ. αν και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Δημήτρης Κουτσιφέλης εξέφρασε φόβους μήπως η διαδικασία αυτή σημάνει την καθυστέρηση ένταξης του υπόλοιπου έργου για να τον καθησυχάσει ότι θα διερευνηθεί κάθε νομική πτυχή, ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης Αντώνης Ξηρός.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΥΑΜΒ είχε υποβάλλει πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου «Εκσυγχρονισμός, Ζωνοποίηση και Αυτοματοποίηση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την ελαχιστοποίηση των διαρροών και την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου νερού»,  συνολικής δημόσιας δαπάνης 13.400.000,00€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Η Αίτηση Χρηματοδότησης υπεβλήθη ηλεκτρονικά στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η ΔΕΥΑΜΒ ενημερώθηκε ότι επιλέξιμη δαπάνη για το έργο εγκρίνεται ποσό ύψους 8.549.712,39€. Η ΔΕΥΑΜΒ ενημερώθηκε προφορικά ότι η μείωση της επιλέξιμης δαπάνης έγινε μέσω της αφαίρεσης από την επιλεξιμότητα της Πράξης του συστήματος τηλεποπτείας – τηλεχειρισμού και της διόρθωσης της υποβληθείσας Ανάλυσης Καθαρών Εσόδων από την Ε.Υ.Δ. και συγκεκριμένα της αφαίρεσης της δαπάνης αντικατάστασης βραχύβιου εξοπλισμού.
Υποβλήθηκε ένσταση της ΔΕΥΑΜΒ, η οποία όμως απορρίφθηκε. Έτσι η ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε να ασκήσει προσφυγή πλέον στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέσα στο χρονικό περιθώριο που δίνει η σχετική διάταξη του νόμου.

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση της εξόδου του Βιολογικού

Κατά πλειοψηφία ενέκρινε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και διάθεσης πίστωσης του έργου «Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση του αντλιοστασίου διάθεσης των ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ”, προϋπολογισμού 371.000 ευρώ

Πρόκειται για έργο αξίας 371.000, πλέον ΦΠΑ, που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του αντλιοστασίου που διαθέτει τα λύματα στον Βιολογικό.

Η ΔΕΥΑΜΒ μέσω της μελέτης που κατέθεσε, παραδέχεται εμμέσως αλλά σαφώς ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην έξοδο του Βιολογικού καθώς τα έργα αφορούν «στη προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ολόκληρου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου εξόδου των επεξεργασμένων λυμάτων». Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο και πρώην διευθυντής στον Βιολογικό κ. Κουτσιφέλης δήλωσε πως η μελέτη πρέπει να κατατεθεί εκ νέου καθώς τη θεώρησε ελλιπέστατη.

Από την πλευρά του, ο Γαλάτης δεν έκανε δεκτή την πρόταση του κ. Κουτσιφέλη για αναβολή του θέματος και συζήτησή του σε νέα συνεδρίαση, ενώ ο εκπρόσωπος της μειοψηφίας, κ. Πατσιαντάς συμφώνησε με τον κ. Κουτσιφέλη σχετικά με τις ενστάσεις που παρουσίασε.

Σύμφωνα με τη μελέτη:

ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και με κατάλληλο προσωπικό και μέσα θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει:

-Τα τέσσερα νέα αντλητικά συγκροτήματα.

-Τα νέα υδραυλικά εξαρτήματα (δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής, εξαρμωτικά κλπ).

-Τα νέα αντικραδασμικά στηρίγματα έδρασης των αντλιών.

-Τα νέα αντικραδασμικά σύνδεσης των αντλιών με τις σωληνώσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης.

-Τις νέες σωληνώσεις αναρροφήσεως DN 400 (INOX ΑISI 304) με τα αντίστοιχα διαπεραστικά τοίχου (INOX ΑISI 304).

-Τις νέες σωληνώσεις καταθλίψεως μετά των απαραίτητων καμπυλών.

-Το νέο συλλέκτη DN600.

-Το σύστημα εξαερισμού του χώρου των πινάκων.

-Τον νέο ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσεως.

-Το σύστημα αυτοματισμού.

-Τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από ηλεκτροκινητήρες αντλιών προς τον πίνακα χαμηλής τάσης.

-Τα διάφορα βοηθητικά όργανα και εξαρτήματα απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των

αντλητικών συγκροτημάτων του αντλιοστασίου.

-Τον μετρητή παροχής των επεξεργασμένων λυμάτων.

-Τον μετρητή πίεσης.

-Την τοποθέτηση inlet bell-mouth (INOX ΑISI 304) σε κάθε αγωγό αναρρόφησης εντός της δεξαμενής ελάχιστης διατομής DN 450 ώστε μελλοντικά, εάν απαιτηθεί, να δύναται να ανταποκριθεί σε αύξηση της παροχής και η ταχύτητα σχεδιασμού (inlet bell design velocity) να κυμαίνεται κοντά στην περιοχή των 1,7m/s.

-Τον καθαρισμό της υπαρχούσης δεξαμενής με αποφρακτικό όχημα και εξειδικευμένο συνεργείο.

-Την ολική παύση της λειτουργίας του αντλιοστασίου για τις ανάγκες της αντικατάστασης του υφιστάμενου και εγκατάστασης όλου του νέου εξοπλισμού ορίζεται σε ενενήντα εξι(96) ώρες. Προς τούτο ο ανάδοχος, θα πρέπει να ενεργήσει με ίδια μέσα και προσωπικό, ώστε τα επεξεργασμένα λύματα να διοχετευτούν στον παρακείμενο χείμαρρο μέσω των υφιστάμενων και των νέων υδραυλικών δικτύων που θα κατασκευαστούν προσωρινά μόνο γι’ αυτό το σκοπό.

-Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει και θα συντηρήσει το σύνολο των έργων που θα κατασκευάσει για περίοδο δυο μηνών, από την ημέρα της ολοκλήρωσης της θέσης σε αποδοτική λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης.