Τοπικά

Πρόσληψη εννιά φυλάκων στο Νοσοκομείο Βόλου

Πράσινο φως για την πρόσληψη εννέα επιπλέον φυλάκων στο Νοσοκομείο Βόλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας με 12μηνη απασχόληση, οι οποίες θα προχωρήσουν άμεσα.

Το ενδεικτικό κόστος μισθοδοσίας για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για 9 άτομα σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού του Αχιλλοπουλείου θα είναι σε ετήσια βάση 127.495 ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει γίνει από τη διοίκηση, για την υλοποίηση του έργου φύλαξης των χώρων του νοσοκομείου απαιτούνται συνολικά 11 φύλακες με 8ωρη απασχόληση, μαζί με εκείνους που θα κάνουν τα ρεπό, καθώς ο κάθε φύλακας απασχολείται 5 μέρες την εβδομάδα.

Μέχρι σήμερα, τη φύλαξη του Νοσοκομείου έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία με σύμβαση που έχει υπογραφεί, συνολικού κόστους 148.410,29 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Η τελευταία σύμβαση υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2016 για ένα χρόνο. Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να παραταθεί για επιπλέον 3 μήνες.

Η παράταση θα εξεταστεί αν και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των ατομικών συμβάσεων που θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και με συγκεκριμένα κριτήρια. Τη διαδικασία θα αναλάβει ειδική επιτροπή που συγκροτείται στο Νοσοκομείο, προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, μόλις γίνει η προκήρυξη.