Τοπικά

Νέα δικαίωση για Αχ. Μπέο – Δήμο Βόλου: Απορρίφθηκε προσφυγή για το Καρτάλειο!

Τέλος στον «εμφύλιο» ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, με την εκούσια ή ακούσια συμμετοχή γονέων και μαθητών, δίνεται με την απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ηλία Τσέλιγκα, που απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει ο διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου, κατά της απόφασης του δημάρχου Βόλου, κ. Αχιλλέα Μπεόυ, για οριστική παραχώρηση της αίθουσας του ισογείου του Καρτάλειου Διδακτηρίου που προηγουμένως λειτουργούσε ως γραφείο καθηγητών του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου, στο 5ο Γυμνάσιο Βόλου και την χρήση της ως αίθουσα διδασκαλίας των μαθητών του Γυμνασίου

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια, αφού εξετάστηκε η προσφυγή του διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ, το απαντητικό έγγραφο του Δήμου Βόλου και τα στοιχεία του φακέλου, η προσφυγή κατατέθηκε εκπρόθεσμα, εφ’ όσον υπεβλήθη στην Υπηρεσία την 14-10-2015, δεδομένου ότι η απόφαση του Δημάρχου ελήφθη την 18-09-2015, αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 21-09-2015.
Στο σκεπτικό την απόφασης, όμως, σημειώνεται και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον – πέραν του τυπικού της απόφασης – ότι από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τμήμα) προκύπτει με σαφήνεια ότι «σε περίπτωση κατά την οποία πρόκειται περί κοινωφελούς κινητής ή ακίνητης περιουσίας, η οποία έχει διατεθεί από τον διαθέτη ή δωρητή υπέρ σχολείων και συγκεκριμένα για τη λειτουργία και τη συντήρηση αυτών, η νομική κατάσταση παραμένει ίδια, ήτοι η κυριότητα της περιουσίας αυτής ανήκει στον οικείο Δήμο, όπως και η διαχείριση αυτής…» και ότι «η εν λόγω αρμοδιότητα του οικείου δήμου που εκτελείται δια των αρμοδίων οργάνων του, τηρουμένων των κανόνων του οργανισμού αυτού, επεκτείνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις δραστηριότητες διαχείρισης της κινητής ή ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας, μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο παραπάνω κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών Ν.4182/2013»