Τοπικά

Μαγνησία: Μαθητές κάτω από το όριο φτώχειας

Σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα ζουν δεκάδες μαθητές από τη Μαγνησία. Περί τους 114 μαθητές που φοιτούν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του νομού καλούνται να ζήσουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Μία ανάγνωση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για το 2015, που είναι αναρτημένος στο διαδικτυακό της τόπο, δείχνει ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που έχει μπει μέσα στα σχολεία: το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας από τη στιγμή που πρέπει να ζήσουν με ετήσια εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ.

Στους 114 ανέρχονται οι μαθητές αδύναμων οικονομικά οικογενειών, οι οποίες λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση μέσω της Διεύθυνσης από το κράτος για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.

Για το 2015 διατέθηκε μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, συνολικό ποσό ύψους 34.200 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και παιδιά που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες 114 μαθητών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων του νομού, έλαβαν ενίσχυση ύψους 300 ευρώ για το 2015. Τις αιτήσεις οι γονείς καταθέτουν κάθε χρόνο στο διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά κάθε μαθητής. Οι διευθυντές των σχολείων στέλνουν τις αιτήσεις στην Πρωτοβάθμια, γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων και τα αιτήματα για οικονομική ενίσχυση αποστέλλονται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου απ’ όπου δίνεται η εντολή πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων.

Δικαιούχοι είναι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες, που έχουν παιδιά που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο. Μόνο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας, ενισχύονται οικονομικά οι οικογένειες 114 μαθητών, που καλούνται να ζήσουν με ετήσια εισοδήματα έως και 3.000 ευρώ

Εφ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ