ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη 40 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2018 για την Τράπεζα Πειραιώς


Αύξηση στα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς τόσο στο γ΄ τρίμηνο του έτους, σε σχέση με το β’ τρίμηνο, όσο και στο σύνολο του εννεαμήνου.

Σημαντική Εξυγίανση Ισολογισμού, Αμείωτο Ενδιαφέρον για Πωλήσεις Χαρτοφυλακίων

  • Σημαντική μείωση των NPE το τελευταίο έτος (-5,2 δισ. ευρώ)
  • Μειούμενη τάση για νέες εισροές στα NPE (defaults, redefaults)
  • Ολοκλήρωση της πώλησης δύο χαρτοφυλακίων NPE μικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ
  • Δύο νέα project πώλησης χαρτοφυλακίων μικτής λογιστικής αξίας 1,7 δισ. ευρώ
  • Υψηλοί δείκτες κάλυψης NPL από προβλέψεις στο 79% και NPE από προβλέψεις στο 49%, και περίπου στο 100% αν συμπεριληφθούν τα ενέχυρα
  • Ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων εξωτερικού σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης 2015
  • Στόχος για NPE 13 δισ. ευρώ στα τέλη 2021, αντικατοπτρίζοντας μείωση 14 δισ.ευρώ από τον Σεπτ. 2018

Δείτε εδώ αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα.