Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024 19:58
ΕλλάδαΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαστήριο απάλλαξε δανειολήπτη από κόκκινα δάνεια 250.000 ευρώ


Γενναίο κούρεμα των χρεών του προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έγινε από το αρμόδιο δικαστήριο, προς όφελος Πατρινού δανειολήπτη – υπαλλήλου τράπεζας- οι οφειλές του οποίου ανέρχονταν συνολικά στις 297.000 ευρώ, από λήψη δανείων.

Μετά από την δικαστική απόφαση, ο δανειολήπτης απαλλάσσεται από χρέη συνολικού ύψους 250.000,00 ευρώ περίπου, αφού καλείται να αποπληρώσει το ποσό των 42.000 ευρώ, σε μηνιαίες δόσεις ύψους 300 ευρώ, για 29 έτη.

Συγκεκριμένα έγινε δεκτή αντένταση της δικηγόρου, περί μη δόλιας περιέλευσης δανειολήπτη σε υπερχρέωση αφού οι ίδιες πιστώτριες ήταν αυτές που συνέβαλλαν σημαντικά στο οικονομικό του αδιέξοδο, προκαλώντας του την αισιοδοξία και την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτησή τους και έτσι τον ενέπλεξαν σε υπερβολικό δανεισμό και σε εξάρτηση από αυτόν.

Επιδικάσθηκαν μηνιαίες δόσεις 300 ευρώ μηνιαίως για 29 μήνες κατ’άρθρο 8 παρ.2 και ποσό 137,44 ευρω κατ’άρθρ. 9 παρ.2 για είκοσι έτη για την προστασία της πρώτης, μοναδικής και κύριας κατοικίας του.

Συνολικό καταβαλλόμενο ποσό εν συνόλω περίπου 42.000,00 ευρώ οι δε δόσεις των 137,44 ευρώ επιβαρύνονται με το κυμαινόμενο επιτόκιο σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδος. Απαλλάσσεται από χρέη συνολικού ύψους 250.000,00 ευρώ περίπου!

Πηγή: tempo24.gr