Τοπικά

Δήμος Βόλου: Διαγωνισμός για σίτιση των άπορων μαθητών

Με κυριότερο θέμα συζήτησης την αποσφράγιση και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την σίτιση απόρων και των μαθητών Σχολείου Βόλου διάρκειας ενός έτους” και κατακύρωση του αποτελέσματος, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 16 Μαΐου, στις 13.00 στο Δημαρχείο Βόλου, η Οικονομική Επιτροπή.

Η επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει την κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ (εξαρτήματα) & δικτυακού εξοπλισμού Δήμου Βόλου έτους 2016 και για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Βόλου για το έτος 2016.

Στην Οικονομική Επιτροπή θα υποβληθούν τα πρακτικά της επιτροπής για τη διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (ΠΔ 28/80)για την Περισυλλογή -φιλοξενία-φροντίδα αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βόλου, στο Δημοτικό ενδιαίτημα στη Θέση “Μαραθάς”, για χρονικό διάστημα 12 μηνών ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.040 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για την κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων του ενιαίου Δήμου Βόλου για ένα έτος” ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 39.925,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%).

Τέλος, θα υποβληθεί το πρακτικό ανοιχτού διαγωνισμού του έργου διαγράμμιση οδικού δικτύου Δ. Βόλου &διαγραμμίσεις-πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών.