Τοπικά

Αστικό ΚΤΕΛ: Από την Αθανασάκη η γραμμή 15 – Νέες ρυθμίσεις στον Άναυρο

Νέα κυκλοφοριακά δεδομένα για τα αστικά λεωφορεία θα ισχύσουν στην περιοχή του Αναύρου. Η Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας αποφάσισε τη διατήρηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών Νο 1 και Νο 3, μέσω της οδού Αιολίδος.

– Την τροποποίηση διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής Νο 15, ώστε αυτή να διέρχεται μέσω των οδών Αθανασάκη και Πλαστήρα (βόρειο σκέλος), αντί της οδού Αιολίδος.

– Τη δημιουργία μίας θέσης στάσης λεωφορείου στην εσοχή της οδού Αθανασάκη, λίγο πριν τη συμβολή της με την οδό Πλαστήρα και την τοποθέτηση στεγάστρου αναμονής επιβατών.

– Τη ρύθμιση του φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση των οδών Πολυμέρη και Αθανασάκη, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα αριστερής στροφής.

– Τη χωροθέτηση με ειδική διαγράμμιση τριών θέσεων, διαστάσεων 13.50μ. Χ 4.70μ. υπό γωνία, αποκλειστικά για στάση λεωφορείων, επί της πλατείας Αναύρου και μίας θέσεως 13.50μ x 2.70μ. στο δεξιό τμήμα της οδού, πριν την έξοδο στην οδό Πολυμέρη. Από τα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ θα χρησιμοποιείται επιπλέον και η ειδική θέση που έχει διαμορφωθεί σε εσοχή επί της οδού Πολυμέρη (βορινό κράσπεδο). Θα απαγορεύεται ρητώς η στάση λεωφορείων πέραν των ειδικά διαγραμμισμένων θέσεων.

– Τη ρύθμιση των χρόνων διόρθωσης δρομολογίων των λεωφορείων εκτός της πλατείας Αναύρου. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στο χώρο της ΜΕΤΚΑ και του Old City. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ταυτόχρονης παρουσίας περισσοτέρων των τεσσάρων λεωφορείων στην πλατεία.

– Τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης υπό γωνία, δυναμικότητας 50 οχημάτων, στο νότιο σκέλος της οδού Πλαστήρα.

– Τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης δύο τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των προσερχόμενων στο Μουσείο, στην οδό Πλαστήρα (με Αθανασάκη).

– Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στην πλατεία Αναύρου.

– Τον εξωραϊσμό της πλατείας σε συνεργασία με την Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε.

Κυκλοφοριακές αλλαγές στη Ν. Ιωνία

Μετά από αίτημα της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου αποφασίζεται αλλαγή οδοσήμανσης της οδού Σύρου μεταξύ των οδών Εθνικών Αγώνων και Μαιάνδρου, ώστε να επιτρέπεται η αντίθετη κίνηση των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης για τη συλλογή απορριμμάτων των κάδων που βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Σύρου και Μαιάνδρου.

Η οδός Σύρου η οποία βρίσκεται μεταξύ των οδών Βυζαντίου και Εθν. Αγώνων είναι μονόδρομος με κίνηση από την πρώτη προς τη δεύτερη και επιτρέπεται η εκ περιτροπής στάθμευση. Οι οδοί Μαιάνδρου και Εθν. Αγώνων είναι οδοί με προτεραιότητα (Ρ-2).

Τα πλάτη οδοστρωμάτων των οδών στην ευρύτερη περιοχή, εκτός των οδών Βυζαντίου, Εθνικών Αγώνων, Μυτιλήνης και Μαιάνδρου, είναι μικρότερα των 4,50 μέτρων με πλάτη πεζοδρόμων ως 0,50 με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης και η είσοδός τους στην οδό Μαιάνδρου, στην οποία βρίσκονται κάδοι για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο δήμος Βόλου αποφασίζει τον καθορισμό προτεραιότητας της οδού Μακρυγιάννη έναντι της οδού Κουντουριώτου (πινακίδα Ρ-2, λειτουργία προειδοποιητικών σηματοδοτών στην οδό Κουντουριώτου με αναλάμπον κίτρινο, ενισχυμένη σήμανση).