Τοπικά

Ανασφάλιστοι οι μισοί δικηγόροι του Βόλου. Συγκροτούν «μέτωπο» κατά του ασφαλιστικού

Κάθε χρόνο γίνεται συνεχώς και μεγαλύτερο το ποσοστό των Δικηγόρων του Βόλου, που αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, απειλούμενοι και με κατασχέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ασφαλιστικές εισφορές για το 2014 στο Ε.Τ.Α.Α. – ΤΑ.Ν, παραδίνοντας βιβλιάρια στον Δ.Σ.Β. κατέβαλε μόνο το 44,80 % των δικηγόρων του Βόλου.

Την ώρα που κατατίθεται προς ψήφιση το νέο ασφαλιστικό Νομοσχέδιο. Σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο κεντρικά, αλλά και σε τοπικό επίπεδο ο Δικηγορικός Σύλλογος, θεωρεί αναγκαία τη συμπαράταξη όλων των απασχολούμενων σε κλάδους, που ασφαλιστικά υπάγονται στο Ε.Τ.Α.Α και στον Ο.Α.Ε.Ε. και μέσω του προέδρου του, Λάζαρου Γαϊτάνη, ανέλαβαν την πρωτοβουλία για κινητοποίηση των εκπροσώπων σε τοπικό επίπεδο των ελεύθερων επαγγελματιών με πρώτη συνάντηση την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Στόχος αυτής της σύμπραξης των τοπικών φορέων είναι να χαραχθεί μια κοινή πορεία, που θα περιλαμβάνει, ανάμεσα στα άλλα και τη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για το ασφαλιστικό ανοιχτής στους πολίτες της Μαγνησίας.

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις τις κυβέρνησης για το ασφαλιστικό των δικηγόρων, από τον Δικηγορικό Σύλλογο επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «μέχρι σήμερα τουλάχιστον όσον αφορά τους δικηγόρους, οι δικηγόροι με προϋπηρεσία από 1-1-2010 και μετά επιβαρύνονται με χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Πλέον και αυτοί, όπως ακόμη και οι δικηγόροι μηδενικού φορολογητέου εισοδήματος, θα καταβάλλουν μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, η οποία δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% (+18%) επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 ευρώ) δηλαδή θα καταβάλλων ετησίως 2672, 52 ευρώ.

Σήμερα όμως οι δικηγόροι με προϋπηρεσία από 1-1-2012 έως 31-12-2015 καταβάλλουν ετησίως 1.279,08 ευρώ. Άρα, εφόσον ισχύσει το συν 18% , θα πληρώσουν 1.393,44 ευρώ περισσότερα. Οι δικηγόροι με προϋπηρεσία από 1-1-2010 έως 31-12-2015 καταβάλλουν ετησίως 1470,24 ευρώ. Άρα θα πληρώσουν 1202,28 ευρώ παραπάνω. Ευνοημένοι ίσως, με την προϋπόθεση όμως ότι το καθαρό φορολογητέο τους εισόδημα είναι ετησίως κατώτερο των 10.000 ευρώ, θα μπορούσαν να είναι οι δικηγόροι με προϋπηρεσία από 1-1-1993 έως 31-12-2008, που σήμερα, μετά την πρόσφατη αιφνίδια αύξηση των 493,55 ευρώ, καταβάλλουν 3.927, 84 ευρώ. Αυτό όμως θα το δούμε στην πράξη.

Και όλα αυτά ενώ οι δικηγόροι πέρα του 20 + 18% , θα καταβάλλουν ως προείσπραξη επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη και 15% ως παρακρατούμενο φόρο, φορολογούμενοι με 26%, θα προκαταβάλλουν φόρο για το επόμενο έτος 100% , θα πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος, Φ.Π.Α. 23% κ.λπ.