ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έπεσε έξω 650 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός σε τέσσερις μήνες

«Βουτιά» σημειώνουν τα έσοδα από ΦΠΑ, ειδικούς φόρους, αλλά και τον ΕΝΦΙΑ -της τάξης των 500 εκατ. ευρώ συνολικά- σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Τα ταμεία ωστόσο γεμίζουν από κατασχέσεις και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως τα 325 εκατ. επιπλέον έσοδα που εμφάνισε το κράτος από φόρους παρελθόντων ετών (ΠΟΕ), αλλά και απο κοινοτικά κονδύλια, αποκρατικοποιήσεις και άλλα μη φορολογικά έσοδα.

Απλήρωτοι φαίνεται πως μένουν και οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων, που παρουσιάζουν υστέρηση της τάξης των 127 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 154 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 510 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 2.284 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.715 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.103 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 566 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16.014 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 148 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14.104 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 322 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων:

Α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 6 εκατ. ευρώ ή 24%,
Β) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 162 εκατ. ευρώ ή 26%,
Γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 40 εκατ. ευρώ ή 6,4%,
Δ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 27,2%.
Ε) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 41%
ΣΤ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 8 εκατ. ευρώ ή 13,1%
Ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 163 εκατ. ευρώ ή 75,3%,
Η) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 140 εκατ. ευρώ ή 183,1%,
Θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 435 εκατ. ευρώ ή 32,2%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κατηγορίες:

Α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 127 εκατ. ευρώ ή 6%,

Β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
Γ) Φόροι στην περιουσία κατά 101 εκατ. ευρώ ή 10%,
Δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 121 εκατ. ευρώ ή 20,4%,
Ε) ΦΠΑ καπνού κατά 10 εκατ. ευρώ ή 4,8%,
ΣΤ) ΦΠΑ λοιπών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,4%,
Ζ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 7 εκατ. ευρώ ή 6,2%,
Η) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 62 εκατ. ευρώ ή 4,5%,
Θ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 45 εκατ. ευρώ ή 5,4%,
Ι) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 72 εκατ. ευρώ ή 42,9%,
Κ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 35 εκατ. ευρώ ή 23,9%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 978 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (916 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.910 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 470 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.518 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 71 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.161 εκατ. ευρώ μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 47 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Απριλίου 2016 οφείλεται κυρίως:
Α) στο φόρο εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 8 εκατ. ευρώ,
Β) στους φόρους στην περιουσία κατά 46 εκατ. ευρώ,
Γ) στους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 15 εκατ. ευρώ,
Δ) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 8 εκατ. ευρώ,
Ε) στο ΦΠΑ λοιπών κατά 45 εκατ. ευρώ,
ΣΤ) στο φόρο ασφαλίστρων κατά 9 εκατ. ευρώ,
Ζ) στο τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 9 εκατ. ευρώ.
Η) στους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 30 εκατ. ευρώ,
Θ) στις απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 11 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: protothema.gr