ΒόλοςΤοπικά

Το πρόγραμμα λειτουργιών στον Ι.Ν. Αναλήψεως του Χριστού Βόλου – Το μήνυμα του π. Δαμασκηνού

Το πρόγραμμα των θείων λειτουργιών στον Ι.Ν. Αναλήψεως του Χριστού Βόλου ανακοινώθηκε σήμερα, με παράλληλο μήνυμα του π. Δαμασκηνού Κιαμέτη:

Ἀγαπητοί μου Ἐνορίτες,

Μέ τίς ἐντολές τῆς Πολιτείας, ὅλο αὐτό τό χρονικό διάστημα ὁ Ναός μας ἔμεινε κλειστός, στά πλαίσια τῆς ἀντιμετώπισης τῆς Πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ.

Ἡ δοκιμασία ἦταν σκληρή καί ἐπώδυνη. Μία τραυματική ἐμπειρία πού δεν θά τή λησμονήσουμε ποτέ. Στερηθήκαμε τήν συμπροσευχή, τή Θεία Εὐχαριστία, τήν κατάνυξη τῆς λατρευτικῆς ζωῆς.

Ὅλα αὐτά ὅμως τώρα ἐχουν τελειώσει. Ἀπό τήν Κυριακή 17 Μαΐου 2020, μέ ἀπόφαση πάλι τῆς Πολιτείας, ὁ Ἱερός μας Ναός θά σᾶς ἀναμένει γιά τή συμμετοχή σας στίς Ἱερές Ἀκολουθίες.

Ἔχουμε ἐφαρμόσει ὅλες τίς ὁδηγίες τῶν ὀργάνων τῆς Πολιτείας γιά τήν ἀσφαλῆ παραμονή σας στόν Ἱερό Ναό.

Σύμφωνα μέ τήν εἰδικῆ μελέτη πού ἐκπονήθηκε, στόν Ἱερό μας Ναό καί στά δύο Παρεκκλήσια στόν Γυναικωνίτη, θά μπορεῖ νά ἐκκλησιάζονται ἰκανός ἀριθμός πιστῶν.

Γιά τήν ἀπρόσκοπτη προσευχητική παρουσία ὅλων τῶν πιστῶν μας, ἔχουμε καταρτίσει εἰδικό πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μέχρι τίς 31 Μαΐου, τό ὁποῖο καί σᾶς ἀνακοινώνουμε.

Εἰδικότερα, θά θέλαμε νά γνωρίζετε τά ἀκόλουθα:

1) Κάθε Κυριακή θά τελοῦνται τρεῖς ὡριαῖες Θείες Λειτουργίες (8 μέ 9, 9 μέ 10 καί 10 μέ 11 τό πρωί), μέ σκοπό νά ἐκκλησιάζονται καί νά κοινωνοῦν ὅσο τό δυνατόν περισσότεροι πιστοί μέ ἀσφάλεια καί τάξη.

2) Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή καί Σάββατο, ἀπό τίς 8 καί 30 ἕως τίς 10 τό βράδυ, θά τελείται Βραδινή Θεία Λειτουργία, γιά νά προσφέρουμε τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας στούς πιστούς.

3) Κάθε Σάββατο θά τελοῦνται 2 Θεῖες Λειτουργίες (8 μέ 9 καί 9 μέ 10 τό πρωί).

4) Στίς ἑορτές τῶν Ἁγίων αὐτῆς τῆς περιόδου θά τελείται Θεία Λειτουργία.

5) Τά Ἱερά Μνημόσυνα θά μποροῦν νά τελοῦνται στίς 2 Θεῖες Λειτουργίες τοῦ Σαββάτου ἤ στίς 3 Θεῖες Λειτουργίες, τῆς Κυριακῆς.

6) Γιά τή συμμετοχή στίς Θείες Λειτουργίες κι ἐπειδή ὁ ἀριθμός τῶν πιστῶν σέ κάθε Θεία Λειτουργία θά εἶναι περιορισμένος, θά ὑπάρχουν κάρτες εἰσόδου στόν Ἱερό Ναό, τίς ὁποῖες οἱ πιστοί θά παραλαμβάνουν, καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἑβδομάδος.

7) Τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης θά τελεῖται ὕστερα ἀπό ἐπικοινωνία μέ τούς 4 Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

8) Ὁ Ἱερός Ναός θά παραμένει ἀνοικτός καθημερινά ἀπό τίς 7 τό πρωί ἕως τίς 12 τό μεσημέρι καί  ἀπό τίς 5 τό ἀπόγευμα ἕως τίς 8 τό βράδυ.

Ἀγαπητοί μου Ἐνορίτες,

Μέ αἴσθημα περισσῆς εὐθύνης ἔχουμε προετοιμάσει τόν Ἱερό μας Ναό γιά τήν ἔναρξη τῆς κοινῆς μας λατρευτικῆς ζωῆς. Ἔχουμε λάβει τά ἀπαραίτητα μέτρα καί τίς δέουσες προφυλάξεις γιά τήν ἀσφαλῆ παραμονή σας στόν Ἱερό μας Ναό.

Σᾶς περιμένουμε μέ πολλή χαρά καί πατρική ἀγάπη.

Μέ ὅλη μου τήν πατρική ἀγάπη

Π. Δαμασκηνός Κιαμέτης

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2020

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Α) ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2020

 • 1η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8 ΜΕ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 2η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9 ΜΕ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 3η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10 ΜΕ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Β) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2020

 • 7:30 ΤΟ ΠΡΩΙ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Γ) ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2020

 • 7:30 ΤΟ ΠΡΩΙ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Δ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

 • 7:30 ΤΟ ΠΡΩΙ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
 • 8:30 ME 10:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ: ΒΡΑΔΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ε) ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2020 – ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

 • 1η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8 ΜΕ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 2η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9 ΜΕ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΣΤ)   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2020

 • 7:30 ΤΟ ΠΡΩΙ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
 • 8:30 ΜΕ 10:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ: ΒΡΑΔΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ζ) ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2020

 • 1η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8 ΜΕ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 2η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9 ΜΕ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
 • 8:30 ΜΕ 10:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ: ΒΡΑΔΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η) ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2020

 • 1η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8 ΜΕ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 2η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9 ΜΕ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 3η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10 ΜΕ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Θ) ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2020

 • 8 ΜΕ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Ι) ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2020

 • 8 ΜΕ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
  • 11:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΝΥΧΙΔΟΣ  ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
 • 12:00  ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ: Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
  • 12:15 ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κ) ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2020 –  ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

 • 1η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8 ΜΕ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 2η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9 ΜΕ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 6:00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΝΑΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
 • 1η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ 7:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
 • 2η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 7:30  ΜΕ 9:30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
 • 10:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ: ΒΡΑΔΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λ) ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2020 – ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 • 7:00 ΜΕ 10:00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
 • 2η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10 ΜΕ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΜΕΘΕΟΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΥΡΙΟ

Μ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

 • 8 ΜΕ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
 • 8:30 ΜΕ 10:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ: ΒΡΑΔΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ν) ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ 2020

 • 1η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8 ΜΕ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 2η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9 ΜΕ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
  • 8:30 ΜΕ 10:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ: ΒΡΑΔΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ξ) ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2020

 • 1η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8 ΜΕ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 2η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9 ΜΕ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 3η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10 ΜΕ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ
 • 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ