1 2
Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024 01:12
ΒόλοςΤοπικά

Στις 28 Ιουνίου οι εξετάσεις χορήγησης Ειδικής Άδειας Οδήγησης ταξί

NORMAL

Στις 28 Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών (Κορωνίου – Νέγρη, Π. Άρεως).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ., να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (και να έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη των εξετάσεων το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας).

Τα ερωτηματολόγια τοπικών θεμάτων καθώς επίσης και το ειδικό έντυπο – βιβλίο των άλλων θεμάτων, οι ενδιαφερόμενοι τα προμηθεύονται από την Υπηρεσία.