Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024 21:50
ΥΓΕΙΑ

Ο ΕΟΦ αποσύρει υπέρυθρο θερμόμετρο και ζητά να σταματήσει η διάθεσή του


Ανάκληση κινέζικου θερμόμετρου ανακοίνωσε ο ΕΟΦ. Ζητά από την εταιρία που το εισάγει στην Ελλάδα, να σταματήσει τη διάθεσή του.

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε σήμερα (17.02.2023) την απόφασή του να απαγορεύσει κάθε διακίνηση και διάθεση του υπερύθρου θερμομέτρου DT-8826.

Πρόκειται για κινεζικής προέλευσης θερμόμετρο, ανέπαφης μέτρησης υπέρυθρων ακτίνων με οθόνη και δυνατότητα αποθήκευσης των τελευταίων 20 μετρήσεων

Η απαγόρευση αποφασίστηκε, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ, για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για το υπέρυθρο θερμόμετρο DT-8826

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του θερμομέτρου υπερύθρου DT-8826, καθώς διαπιστώθηκε η διάθεσή του στην ελληνική αγορά, χωρίς να τεκμηριώνεται η αξιολόγηση της συμμόρφωσής του κατά παράβαση των άρθρων 2 και 17 της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 της ως άνω (3) σχετ απόφασης.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία YUNG HENG WENG YUNGUI DEXIONG, ως εισαγωγέας του προϊόντος, οφείλει να παύσει άμεσα τη διάθεσή του στην ελληνική αγορά και να ενημερώσει σχετικά όλους τους πελάτες της.