Χωρίς κατηγορία

Μέριμνα για το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό ΑΜΕΑ ζητά με αναφορά του ο Αθ. Λιούπης

Το αίτημα των Εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού ΑΜΕΑ, που ζητούν να μην είναι υποχρεωτική η διετής υπηρέτηση στην οργανική θέση για τους Εκπαιδευτικούς, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ ΑΜΕΑ και οπωσδήποτε για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως πάθησης, μετέφερε στην Υπουργό Παιδείας, καταθέτοντας σχετική αναφορά, ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης.
Παράλληλα, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, όπως επισημαίνεται στην αναφορά, εκφράζουν και την ανησυχία τους, για την τοποθέτησή τους, με αφορμή τους ανακοινωθέντες διορισμούς εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή της προκήρυξης 3ΕΑ/2019, καθώς και στην Γενική Αγωγή με τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 και επιθυμούν να ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, όπως ορίζει το αρθ. 13 του Π.Δ.50/1996.
Ο κ. Λιούπης ζητά από την Υπουργό την εξέταση των παραπάνω αιτημάτων και την ικανοποίησή τους.