ΒόλοςΤοπικά

Αιτήσεις για φιλοξενία στον Ξενώνα Αστέγων Βόλου

Η πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ –ΔΙΕΚ, κα Αναστασία Μορφογιάννη, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ για τη λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καλεί άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν στη δομή να επικοινωνήσουν μετά τις 7 Οκτωβρίου στο τηλέφωνο 2421091614.

Η φιλοξενία στον ξενώνα Αστέγων εντάσσεται στην πολιτική προσωρινής – μεταβατικής φιλοξενίας και σε καμία περίπτωση δεν αποκτά σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα. Στόχος είναι η κινητοποίηση, η κοινωνική και εργασιακή επανένταξη και η μετάβαση των επωφελούμενων σε ανεξάρτητες μορφές στέγασης. Απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους οι οποίοι δεν έχουν υποστηρικτικό πλαίσιο να απευθυνθούν προκειμένου να εξασφαλίσουν την άμεση βραχυπρόθεσμη στέγασή τους.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι πρέπει να είναι  αυτοεξυπηρετούμενοι, διανυκτερεύοντες στο δρόμο ή σε μη αποδεκτές συνθήκες στέγασης με προτεραιότητα στις μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά καθώς και άτομα ή ζευγάρια και οικογένειες που έχουν απολέσει την κατοικία τους λόγω φτώχειας. Τα αιτήματα παραπομπών από αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, άλλους φορείς, ή ατομικά αιτήματα θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας, με κριτήριο την ευαλωτότητα των αιτούντων. Με την υποβολή της αίτησης απαιτούνται ως συνημμένα τα κάτωθι: αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, κάρτα ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βασικές ιατρικές εξετάσεις, εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου Οικονομικού Έτους και ποινικό μητρώο.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com