1 2
Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024 18:54
ΕλλάδαΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Τι αναφέρει το μήνυμα της ΑΑΔΕ για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις 1,3 εκατ. φορολογουμένων – Οι κρίσιμες προθεσμίες υποβολής


Ηλεκτρονικό μήνυμα έστειλε μαζικά η ΑΑΔΕ σε 1,3 εκατ, φορολογουμένους σε σχέση με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις τους για το 2023.

Το μήνυμα αυτό αναφέρει πως η ΑΑΔΕ έχει προβεί σε προσυμπλήρωση της Δήλωσής με βάση το σύνολο των στοιχείων, που μέχρι στιγμής είναι στη διάθεσή της, και υπολόγισε τη φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων.

Εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνει ο φορολογούμενος κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής σας, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την υπηρεσία μας, με εσωτερική διαδικασία, την Τρίτη 2/7/2024, μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

“Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε νωρίτερα τη δήλωσή σας”, σημειώνει το ίδιο μήνυμα της ΑΑΔΕ.

Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, υποχρεούται ο φορολογούμενος να τροποποιήσει ή/και να συμπληρώσειτα ορθά στοιχεία και να υποβάλει ο ίδιος τη δήλωσή του , μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της. Ειδικότερα:

α) μέχρι την Δευτέρα 1/7/2024 μπορεί να υποβάλλει κανείς την αρχική δήλωση

β) από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορεί να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, θα ειδοποιησει τον υπόχρεο προκειμένου να επισκεφθεί εκ νέου την εφαρμογή, να δεί τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τη φορολογική του υποχρέωση και, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή, να προβεί στις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες.

Ειδικότερα:

α) εάν η μεταβολή επέλθει πριν η δήλωσή του υποβληθεί είτε από τον ίδιο είτε από την υπηρεσία της ΑΑΔΕ, με την παραπάνω εσωτερική διαδικασία, εφόσον συμφωνεί με τη μεταβολή, δεν θα χρειαστεί να προβεί σε κάποια ενέργεια. Η ΑΑΔΕ θα λάβει υπόψη της τα νεότερα δεδομένα και θα υπολογίσει τη φορολογική του υποχρέωση με βάση αυτά.

β) εάν η μεταβολή επέλθει μετά την υποβολή της δήλωσής του, εφόσον συμφωνεί με τη μεταβολή, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση.

Εφόσον δεν συμφωνεί με τη μεταβολή, η ΑΑΔΕ συνιστά να επικοινωνήσει με τον φορολογικό του σύμβουλο για τις ενέργειες, στις οποίες θα χρειαστεί να προβεί.

Μπορεί κανείς να δει και να ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων της δήλωσής σας, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην εφαρμογή», επιλέγοντας « Έτος 2024», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών σας.

Στην ίδια διαδρομή μπορεί κανείς να δει τη φορολογική υποχρέωση που θα προσδιορισθεί με βάση τα στοιχεία αυτά, επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση.