Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023 21:28
ΕλλάδαΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Με ποια νόμιμα τρικ μπορούν να «φρενάρουν» τους πλειστηριασμούς


Με τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) να έχουν πάρει πλέον το «πάνω χέρι» στους πλειστηριασμούς – καθώς πλέον έχουν στα «χαρτοφυλάκιά» τους «κόκκινα δάνεια» που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ- οι δανειολήπτες ενίοτε αδυνατούν να αναγνωρίσουν τα «σημάδια» εκείνα που θα τους επιτρέψουν να «φρενάρουν» τις διαδικασίες εν τη γεννέσει τους! Και όμως υπάρχουν εκείνα τα «νόμιμα τρικ» που θα τους επιτρέψουν να κερδίσουν χρόνο και ξεκάθαρους κανόνες!

Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιες Εταιρείες Διαχείρισης στη σπουδή τους να προωθήσουν έναν πλειστηριασμό υποπίπτουν, σύμφωνα με το enikonomia.gr, σε «λάθη» τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο δανειολήπτης, προκειμένου να πετύχει έναν ξεκάθαρο και σαφή διακανονισμό και να «οχυρωθεί» πίσω από τα δικαιώματά του.

Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι ανακοπής της διαταγής πληρωμής

Για παράδειγμα ένα από αυτά τα σημεία είναι ότι πριν από την έκδοση της διαταγής πληρωμής -τουλάχιστον όπως έχουν αποφανθεί τα δικαστήρια- ο δανειολήπτης θα πρέπει να έχει συμφωνήσει πως η κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών συνιστά ένα σαφές δείγμα και απόδειξη του χρέους που έχει. Αυτό βεβαίως είναι μόνον ένα από τα «τρικ» τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει ο δανειολήπτης για να «φρενάρει» την έκδοση μιας διαταγής πληρωμής.

Από τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων προκύπτει πως οι βασικοί λόγοι ανακοπής είναι οι εξής: 

  • Ανυπαρξία δικονομικής συμφωνίας τράπεζας και δανειολήπτη για την αποδεικτική ισχύ των αποσπασμάτων κίνησης του λογαριασμού του δανείου. Πρέπει να έχει συμφωνηθεί ότι τα αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων με την κίνηση των λογαριασμών παράγουν πλήρη απόδειξη και μπορεί βάσει αυτών να εκδοθεί διαταγή πληρωμής
  • Αντί για προσκόμιση των αναφερόμενων στην προηγούμενη περίπτωση εγγράφων, προσκόμιση μηνιαίων δελτίων ενημέρωσης τα οποία δεν έχουν αποδεικτική ισχύ
  • Μη προσκόμιση ολόκληρης της σύμβασης μεταβίβασης της απαίτησης από την τράπεζα προς το fund. Συνήθως προσκομίζουν μια απλή περίληψη. Η νομολογία των δικαστηρίων έχει επανειλημμένως κρίνει ότι για την απόδειξη της μεταβίβασης της απαίτησης από πιστωτικό ίδρυμα σε εταιρεία ειδικού σκοπού ή εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων δεν αρκεί η προσκόμιση απλώς της περίληψης της οικείας μεταβιβαστικής σύμβασης, δεδομένου ότι από αυτήν ο οφειλέτης δεν μπορεί να αποκτήσει γνώση των όρων της μεταβίβασης και, επομένως, δυσχεραίνεται η άμυνά του.
  • Ακυρότητα της διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικής συμπεριφοράς της τράπεζας. Παραδείγματος χάρη ενώ δανειολήπτης και fund βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης της οφειλής και ο δανειολήπτης είναι καλόπιστος έχει εκφράσει δηλαδή εγγράφως την πρόθεση του για μια ικανοποιητική δόση.
  • Ακυρότητα διαταγής πληρωμής ως προς τον εγγυητή λόγω απαλλαγής του από την εγγύηση κατόπιν ανανέωσης της σύμβασης δανείου. Στα πλαίσια νέας ρύθμισης υπογράφηκε νέα σύμβαση την οποία ο εγγυητής δεν υπόγραψε. Συνεπώς δεν μπορεί να στραφεί το fund βάσει της σύμβασης αυτής κατά του εγγυητή.
  • Αοριστία στο κείμενο αίτησης για την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής αλλά και στην ίδια την Διαταγή Πληρωμή. Δεν αναγράφεται με ακρίβεια το είδος της οφειλής δεν αναφέρονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση, όταν δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο ποια είναι τα έξοδα, τα ποσά εισφορών, οι τόκοι κλπ
  • Μη εμπρόθεσμη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής στον οφειλέτη. Η νόμιμη προθεσμία επίδοσης της Διαταγής Πληρωμής είναι δύο (2) μήνες από την έκδοσή της.  Επίδοση είναι η αποστολή της διαταγής πληρωμής με δικαστικό επιμελητή (κλητήρα) στην κατοικία του δανειολήπτη
  • Μη υπογραφή της καταγγελίας από πρόσωπο που εκπροσωπεί την τράπεζα/εταιρεία διαχείρισης. Τις περισσότερες φορές την καταγγελία υπογράφουν απλοί υπάλληλοι και όχι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών με αποτέλεσμα να είναι άκυρη η καταγγελία. Η καταγγελία πρέπει να προέρχεται από πρόσωπα που εκπροσωπούν νομίμως την εταιρεία διαχείρισης

 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com