Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024 20:59
ΒόλοςΤοπικά

Απαγόρευση κυκλοφορίας για την 42η Ανάβαση Πορταριάς


Μέτρα κυκλοφορίας για τη διεξαγωγή της 42ης Ανάβασης Πορταριάς ανακοίνωσε χθες η Γενική Περιφερειακή Αστυνο￾μική Διεύθυνση Θεσσαλίας

Αναλυτικά, απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε οχήματος πλην των διαγωνιζόμενων στα παρακάτω διαστήματα:

-Αύριο Σάββατο (24-09- 2022) κατά τις ώρες 11:00- 18:00 και μεθαύριο Κυριακή (25-09-2022) κατά τις ώρες 09:00-15:00, στο τμήμα της Ε.Ο. Βόλου – Ζαγοράς (άνω Κλάδος), από το 2ο χλμ. (Αηδο￾νοφωλιές) μέχρι το 13ο χλμ.
(διασταύρωση προς το ξενοδο￾χείο «ΞΕΝΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς).

-Αύριο Σάββατο (24-09- 2022) κατά τις ώρες 10:00- 11:00 και μεθαύριο Κυριακή (25-09-2022) κατά τις ώρες 08:00-09:00, στο τμήμα της
Ε.Ο. Βόλου – Ζαγοράς (άνω Κλάδος) στο ρεύμα κυκλοφο￾ρίας προς Βόλο, από το 13ο χλμ. (διασταύρωση προς το ξε￾νοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» της Δημοτι￾κής Ενότητας Πορταριάς) έως το 2ο χλμ. (Αηδονοφωλιές).

-Αύριο Σάββατο (24-09- 2022) κατά τις ώρες 06:30- 18:00 και μεθαύριο Κυριακή (25-09-2022) κατά τις ώρες 06:30-15:00, εντός του οικι￾σμού Άλλη Μεριά έως τη δια￾σταύρωση Πηλίου και Αγίων Αποστόλων, όπου θα εγκατα￾σταθούν τα Κινητά Συνεργεία επισκευής των διαγωνιζομέ￾νων.

Επιπλέον, κατά τις προαναφε￾ρόμενες ημερομηνίες και
ώρες, απαγορεύεται η στάθ￾μευση κάθε οχήματος, η τοπο￾θέτηση διαφόρων υλικών και η κυκλοφορία πεζών και ζώων
στα προαναφερόμενα