1 2
Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024 11:44
ΕλλάδαΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχεται η «μαύρη λίστα» των μεγαλοοφειλετών – Τελευταία ευκαιρία μετά από 4 χρόνια


Στα μανταλάκια θα κρεμάσει εκ νέου τους μεγαλοοφειλέτες η ΑΑΔΕ, εφόσον δεν εκμεταλλευτούν μία ακόμη ευκαιρία που θα τους δοθεί προκειμένου να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν το χρέος τους.

Έτσι λοιπόν εντός των επόμενων ημερών η ΑΑΔΕ θα αποστείλει email στους μεγαλοοφειλέτες με χρέη πάνω από 150.000 ευρώ ο καθένας, με το οποίο θα καλούνται εντός 15 ημερών, να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Εκείνοι που θα αγνοήσουν την προτροπή θα δουν το όνομά τους να βρίσκεται στην «μαύρη λίστα» που ετοιμάζουν ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ η οποία και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στο τέλος Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία δημοσιοποίηση λίστας για μεγαλοοφειλέτες φυσικά πρόσωπα ήταν στις αρχές Ιουλίου 2019 και στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019 για νομικά πρόσωπα. Στη συνέχεια το μέτρο «πάγωσε» και η λίστα με τα ονόματα των μεγαλοφειλετών παρέμεινε κλειδωμένη στα συρτάρια της ΑΑΔΕ.

Οι εισπρακτικοί μηχανισμοί πριν «βγάλουν στη σέντρα» τους μεγαλοοφειλέτες θα τους δώσουν μια τελευταία ευκαιρία να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους. Συγκεκριμένα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια για τη δημοσιοποίηση θα λάβουν από την ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα καλούνται εντός 15 ημερών, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις προς δημοσιοποίηση οφειλές τους.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική λίστα είναι μάλλον αναχρονιστική αφού περιλαμβάνει οφειλέτες που έχουν δημιουργήσει χρέη πολλές δεκαετίες πίσω και ως εκ τούτου μπορεί σήμερα το χρέος να είναι μη εισπράξιμο, αφού πρόκειται για πτωχευμένες επιχειρήσεις που έχουν αφήσει «φέσια» εκατομμυρίων ευρώ σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία ουσιαστικά έχει «διαγράψει» ο εισπρακτικός μηχανισμός.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο που έχει συσσωρευτεί υπερβαίνει τα 113 δισ. ευρώ. Από τα περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενων που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία, ληξιπρόθεσμες οφειλές μεγαλύτερες των 300.000 ευρώ βαρύνουν πολύ μικρό ποσοστό οφειλετών, μόλις το 0,5% των οφειλετών ή 20.943 οφειλέτες. Οι οφειλέτες αυτοί χρωστούν το 85,2% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 1ης Ιανουαρίου 2023, δηλαδή οφείλουν συνολικά 96,869 δισ. ευρώ.

Ποσά οφειλών μικρότερα των 3.000 ευρώ χρωστά η πλειονότητα των οφειλετών, δηλαδή το 81,2% του συνόλου των οφειλετών, που αντιστοιχεί σε 3.990.717 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους μόλις 1,638 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 1,4% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 1ης Ιανουαρίου 2023.

Ποσά βασικής οφειλής από 3.000 έως 300.000 ευρώ χρωστά το 18,3% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλετών, δηλαδή 731.820 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το ληξιπρόθεσμο χρέος τους αντιστοιχεί στο 13,4% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 1ης Ιανουαρίου 2023, δηλαδή ανέρχεται σε 15,239 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ πάνω από το 50% των ληξιπρόθεσμων οφειλών, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης όπως πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) και μη φορολογικές οφειλές (καταπτώσεις εγγυήσεων, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.).

Στις λίστες της ΑΑΔΕ θα περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

1. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.

2. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Για τα φυσικά πρόσωπα η λίστα θα αναγράφει: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.