Τοπικά

Χρηματοδότηση 13,5 εκ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ διεκδικεί η ΔΕΥΑΜΒ

Αίτηση χρηματοδότησης για το έργο «Εκσυγχρονισμός, Ζωνοποίηση και Αυτοματοποίηση του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνία για την ελαχιστοποίηση των διαρροών και την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου νερού», συνολικού προϋπολογισμού 13.400.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ θα καταθέσει η ΔΕΥΑΜΒ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

Την απόφαση έλαβε σήμερα ομόφωνα το Δ.Σ. της επιχείρησης σε έκτακτη συνεδρίαση, ενώ ομόφωνα ενέκρινε και τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου με ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Τη μελέτη εκπόνησαν οι τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΜΒ που έλαβαν τα εύσημα του προέδρου του Δ.Σ. Απόστολου Γαλάτη που χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό και εκτίμησε ότι θα τύχει χρηματοδότησης.

Αναφερόμενος στο έργο ο κ. Κανταρντζής, τεχνικός προϊστάμενος της ΔΕΥΑΜΒ ανέφερε ότι αφορά στην αντικατάσταση 85.000 μέτρων αγωγών ύδρευσης στο Κέντρο του Βόλου που οριοθετείται μεταξύ των οδών Αργοναυτών, Αναλήψεως, Φιλιππίδη και Ζάχου το οποίο θα χωριστεί σε 14 ζώνες ελέγχου και στην αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης σε μήκος 40.000 μέτρων και τέσσερις ζώνες ελέγχου και αναβάθμιση του κέντρου ελέγχου, στο κέντρο της Ν. Ιωνίας, μεταξύ των οδών Βυζαντίου, Παπαρήγα, Μαιάνδρου, Βενιζέλου, Εθνικών Αγώνων, Ικάρων, Μανδηλαρά, Παρασκευοπούλου και Καραμπατζάκη. Όπως ανέφερε οι διαρροές στα εν λόγω κομμάτια του δικτύου ξεπερνούν το 40% , γεγονός που έχει αντίκτυπο, πέρα από την ποσότητα και στην ποιότητα του νερού.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των εργασιών, σε σχέση με την επιλεξιμότητα των δαπανών, αναλύεται ως εξής:

10.777.184,50Ε πλέον ΦΠΑ επιλέξιμη δαπάνη και 2.622.815,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ ως μη επιλέξιμη δαπάνη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ.