Τοπικά

Το πρόγραμμα αποκομιδής στο Δήμο Βόλου τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη του Βόλου και σε όλες τις δημοτικές ενότητες τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
Αναλυτικά:

Αποκομιδή απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης στο Βόλο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ
Αποκομιδή απορριμμάτων
Παρασκευή 25/12: Δύο απορριμματοφόρα στον κεντρικό τομέα της Ενότητας για την αποκομιδή των πράσινων κάδων.
Σάββατο 26/12: Όλη η υπηρεσία σε όλους τους τομείς καθαριότητας.
Κυριακή 27/12: Δύο απορριμματοφόρα στον κεντρικό τομέα της Ενότητας για την αποκομιδή των πράσινων κάδων.

Αποκομιδή ανακύκλωσης
Παρασκευή 25/12: Δύο απορριμματοφόρα στον κεντρικό τομέα της Ενότητας για την αποκομιδή των μπλε κάδων.
Σάββατο 26/12: Όλη η υπηρεσία σε όλους τους τομείς καθαριότητας.
Κυριακή 27/12: Δύο απορριμματοφόρα στον κεντρικό τομέα της Ενότητας για την αποκομιδή των μπλε κάδων.

Το ίδιο πρόγραμμα θα ισχύσει και την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς.
Παράλληλα θα εκτελεστούν τα δρομολόγια του «πόρτα –πόρτα» συστήματος αποκομιδής, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο

Πρόγραμμα αποκομιδής Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στις Δημοτικές Ενότητες Βόλου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Αποκομιδή απορριμμάτων
Σάββατο 26/12: Όλη η υπηρεσία σε όλους τους τομείς καθαριότητας.
Αποκομιδή ανακύκλωσης
Σάββατο 26/12: Όλη η υπηρεσία σε όλους τους τομείς ανακύκλωσης.
Σάββατο 2/1/2016: Όλη η υπηρεσία σε όλους τους τομείς καθαριότητας – ανακύκλωσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ
Σάββατο 26/12: Όλη η υπηρεσία σε όλους τους τομείς καθαριότητας – ανακύκλωση
Σάββατο 2/1/2016: Όλη η υπηρεσία σε όλους τους τομείς καθαριότητας – ανακύκλωσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Σάββατο 26/12: Όλη η υπηρεσία σε όλους τους τομείς καθαριότητας – ανακύκλωση
Σάββατο 2/1/2016: Όλη η υπηρεσία σε όλους τους τομείς καθαριότητας – ανακύκλωση

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ
Σάββατο 26/12: Ένα απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των πράσινων κάδων.
Σάββατο 2/1/2016: Ένα απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των πράσινων κάδων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
Σάββατο 26/12: Τρία απορριμματοφόρα για την αποκομιδή των πράσινων κάδων.
Σάββατο 2/1/2016: Τρία απορριμματοφόρα για την αποκομιδή των πράσινων κάδων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ
Σάββατο 26/12: Ένα απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των πράσινων κάδων. Ένα απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των μπλε κάδων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Σάββατο 26/12: Δύο απορριμματοφόρα για την αποκομιδή των πράσινων κάδων. Ένα απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των μπλε κάδων
Σάββατο 2/1/2016: Ένα απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των πράσινων κάδων. Ένα απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των μπλε κάδων.