Τοπικά

Casus belli η ρύθμιση για την αργία των αιρετών για τους δημάρχους της χώρας

Πρόταση τροποποίησης του άρθρου κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης για τη ρύθμιση που έχει… άρωμα δήμου Βόλου

Casus belli για τους δημάρχους αποτέλεσε η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών για την αργία των αιρετών. Η νομοθετική ρύθμιση έρχεται στην ουσία να αυστηροποιήσει το Νόμο, καθώς ορίζει ότι δήμαρχοι ή Περιφερειάρχες που διώκονται για κακουργηματικές πράξεις και που τίθενται σε αργία δεν μπορούν να επανέρχονται στη θέση τους μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική δικαστική απόφαση.

Το θέμα εξετάστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, με τους δημάρχους να αντιδρούν εντονότατα στη νομοθετική ρύθμιση. Εκαναν λόγο για νομοθετική ρύθμιση που εκδόθηκε με αφορμή την περίπτωση του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, που όμως «καίει» κι άλλους δημάρχους της χώρας και αιρετούς. «Μία διαμάχη μεταξύ του Γ.Γ. του υπουργείου και του δημάρχου Βόλου, οδηγεί τον κ. Κ. Πουλάκη να περνά διατάξεις. Γιατί ο Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών δεν κάνει το ίδιο και για τους ομολόγους του των Υπουργείων; Οταν ισχύει κάτι, να ισχύει ισότιμα για όλους», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης.

Η νέα διάταξη είναι εξής: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 236 του ν. 3852/20 10 (Α΄ 87), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: “Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα, ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται με την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα, εάν έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Τυχόν μεταγενέστερη αντικατάσταση ή άρση των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας δεν κωλύει τη θέση σε αργία του αιρετού που παραπέμφθηκε για κακούργημα. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης. Τυχόν άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση του ελεγκτή Νομιμότητας να εκδώσει άμεσα τη σχετική διαπιστωτική πράξη συνιστά παράβαση καθήκοντος».

 

Η ΚΕΔΕ

Τις παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ επί του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» παρουσίασε χθες ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης ενώπιον της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι στις προβλεπόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου υπάρχουν θετικές ρυθμίσεις που είχε προτείνει η ΚΕΔΕ. Ομως υπάρχουν κι άλλες που επιδέχονται τροποποίησης καθώς είτε αντιμετωπίζουν μερικώς ζητήματα, είτε με την ψήφισή τους ως έχουν, δημιουργούν αφενός δυσλειτουργίες, αφετέρου «φορτώνουν» το κόστος εφαρμογής τους στα ήδη προβληματικά οικονομικά δεδομένα των δήμων.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπιστεί από την Πολιτεία με τρόπο που δεν θα θίγει το αυτοδιοίκητο των Δήμων

Μεταξύ άλλων, ο κ. Πατούλης κατέθεσε πρόταση – τροποποίηση του άρθρου 11 για τη θέση των αιρετών σε αργία.

Η πρόταση έχει ως εξής: «Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα, ο ελεγκτής νομιμότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται με την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα εάν έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση. Εάν εκδοθεί πρωτόδικη αθωωτική απόφαση, αίρεται αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρους του πράξης».

Πηγή: εφ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ