ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η καταβολή οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ

Τα οικογενειακά επιδόματα καταβάλλει σήμερα ο ΟΓΑ. Πρόκειται για τα επιδόματα του τελευταίου τριμήνου 2016 (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση Α21, μέσω του taxisnet, μέχρι τις 30-11-2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις.