ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμα κινδύνου από τις Ενώσεις παραγωγών για το χύμα τσίπουρο

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν για τα χύμα αποστάγματα και αλκοολούχα ποτά οι ενώσεις παραγωγών, καθώς όπως αναφέρουν πως η κατανάλωσή τους εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών ενώ παράλληλα αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο -αντί να διορθώνει- συντηρεί τις παρανομίες και στρεβλώσεις του τσίπουρου διημέρων.

Οι κλάδοι της παραγωγής ποτών , αποσταγμάτων και οίνων  (ΣΕΑΟΠ, ΕΝΑΠΑΠΕ, ΣΕΟ) επισημαίνουν ότι  στην πρόταση ρύθμισης δεν υπάρχει πρόβλεψη για μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων, γεγονός που σε συνδυασμό με την πρόσφατη τροποποίηση του Ν.2969/2001 θα επιτείνει τον υφιστάμενο αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των επίσημων αποσταγματοποιών και ποτοποιών της χώρας, αλλά, εμμέσως και των οινοποιών, αφήνοντας παράλληλα ανοχύρωτο τον καταναλωτή σε προϊόντα που, καθώς δεν υποβάλλονται σε κανένα ποιοτικό έλεγχο και δεν πληρούν προδιαγραφές ιχνηλασιμότητας, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

  • Πρώτον: γεννάται η απορία σε τι είδους συσκευασία θα διατίθενται τα προϊόντα αυτά στον καταναλωτή δεδομένου ότι το προϊόν απόσταξης των διημέρων μπορεί βάσει νόμου να διακινείται μόνο χύμα, χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση και ως τέτοια νοείται και η απλή επικόλληση ετικέτας και ο  Ν. 2969/2001 σαφώς αναφέρει ότι απαγορεύεται η διάθεση του εν λόγω προϊόντος σε προσυσκευασία (εμφιαλωμένη σφραγισμένη συσκευασία).
  • Αυτό που πρέπει να αποσαφηνιστεί άμεσα είναι εάν θα πρέπει να μεταφέρεται το προϊόν επιτόπου σε γυάλινα δοχεία -πράγμα ιδιαιτέρως αμφίβολο και ανέφικτο στην πράξη- ή θα εξακολουθήσει η παράτυπη διαδεδομένη πρακτική διάθεσης σε πλαστικές φιάλες αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, με αναγραφή στην ετικέτα των όρων «χύμα τσίπουρο ή  τσικουδιά».
  • Δεύτερον, δεν προβλέπεται από ποιαν υπηρεσία και με ποιον μηχανισμό θα γίνεται έλεγχος αυτών των αποσταγμάτων στο σημείο διάθεσης, για τον εντοπισμό ενδεχόμενων πρώτων υλών κατώτερης ή αμφίβολης ποιότητας και τυχόν ύπαρξης καρκινογόνων ουσιών που δρουν σε βάθος χρόνου.
  • Τρίτον, ουσιαστικά διαιωνίζεται το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διακίνησης χύμα τσίπουρου, επισφραγίζοντας την κυκλοφορία «τσίπουρου δύο ταχυτήτων» στην αγορά, του εμφιαλωμένου που φορολογείται με 5,10€ ανά λίτρο έτοιμου προϊόντος και ενός πρακτικά αφορολόγητου με 0,56€ ανά λίτρο.

Επιπλέον, από τη συνέχιση του υφιστάμενου καθεστώτος διευρυμένης ανομίας σχετικά με το τσίπουρο διημέρων, πρωτίστως ζημιωμένο βγαίνει το ίδιο το τσίπουρο, η φήμη του οποίου υπονομεύεται με την καταχρηστική χρήση των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων «τσίπουρο» και «τσικουδιά» από τους διήμερους.

Οπως αναφέρουν  για την αναμόρφωση του εν λόγω καθεστώτος εκκρεμεί προσφυγή εναντίον της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ, για παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. Επιπλέον, διαιωνίζονται και διογκώνονται οι στρεβλώσεις στην αγορά σταφυλιού, πλήττοντας καίρια και την οινοποιία.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την εξομοίωση των διήμερων με τους επίσημους αποσταγματοποιούς-ποτοποιούς με την πρόσφατη τροποποίηση του Ν. Ν.2969/2001όχι μόνο δεν εκσυγχρονίζουν το καθεστώς αλλά ενισχύουν την παρανομία προεξοφλώντας την καταδίκη της χώρας από το Δικαστήριο της ΕΕ.

Οι ενώσεις ζητούν την  απαγόρευση εμπορίας και εξομοίωση της φορολογικής μεταχείρισης του προϊόντος απόσταξης των διήμερων αποσταγματοποιών με το γενικό συντελεστή ΕΦΚ ή έστω με το μειωμένο που ισχύει για το εμφιαλωμένο τσίπουρο, τον  έλεγχο της τήρησης παραστατικών ακόμα και από παραγωγούς και την εφαρμογή εκτεταμένων ελέγχων στα χύμα αποστάγματα, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, για την τήρηση της νομοθεσίας.

Πηγή: iefimerida.gr