Τοπικά

Πρόστιμα 93.000€ σε επιχειρήσεις στον Βόλο και τη Μαγνησία

Πρόστιμα ύψους 93.000 ευρώ επέβαλε το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων από την αρχή του χρόνου και μέχρι σήμερα.

Το Τμήμα Εμπορίου, το οποίο έχει αρμοδιότητα ελέγχου των εμπορικών επιχειρήσεων (καταστημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων), ανωνύμων εταιρειών και του παρεμπορίου, πραγματοποίησε 476 ελέγχους σε επιχειρήσεις.

Για την υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών το Τμήμα επέβαλε πρόστιμα ύψους 25.500 ευρώ, ενώ για την τήρηση των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών έλεγξε 29 επιχειρήσεων και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 12.000 ευρώ σε οκτώ επιχειρήσεις για έλλειψη πινακίδων, είσπραξη τιμής υπέρτερης της αναγραφόμενης, ελλιπείς ενδείξεις επί παραστατικών στοιχείων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων.

Στο μικροσκόπιο των ελέγχων βρέθηκαν και τα πρατήρια καυσίμων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δέκα πρατήρια και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε δύο περιπτώσεις συνολικού ύψους 26.000 ευρώ.

Με ένταση διενεργήθηκαν έλεγχοι και για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Το Τμήμα Εμπορίου έλεγξε 88 επιχειρήσεις και επέβαλε πρόστιμα σε 2 επιχειρήσεις ύψους 500€ σε κάθε μία, ενώ η αρμόδια επιτροπή εξετάζει άλλες τρεις υποθέσεις.

Από το Τμήμα Εμπορίου επισημαίνεται ότι η προσφορά λευκών τυριών άλμης ως φέτα, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης έχουν ως αποτέλεσμα α)την καταφανέστατη παραπλάνηση των καταναλωτών, β)τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην ελληνική παραγωγή (αδιάθετες ποσότητες φέτας, συμπίεση τιμών αγοράς γάλακτος από παραγωγούς), γ) την αλλοίωση των χαρακτηριστικών του πλέον παραδοσιακού προϊόντος της χώρας. Επίσης το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζιο χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στη κουζίνα των καταστημάτων, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιάς χρήσης, που θα διατίθεται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι μια συσκευασία εφόσον ανοιχτεί δεν μπορεί να προσφερθεί στον πελάτη σε επόμενο πελάτη για επιτραπέζια χρήση.

Οι δειγματοληψίες

Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν συνολικά 14 δειγματοληψίες που αφορούν 8 δείγματα καυσίμων, 2 τροφίμων, 3 κρασιών και 1 βιομηχανικό προϊόν. Από την επεξεργασία βρέθηκαν 10 κανονικά, 3 μη κανονικά δείγματα ενώ εκκρεμεί η εξέταση ενός δείγματος.

Ακόμη, έλαβαν 7 δείγματα ελαιόλαδου από ελαιοτριβεία και αναμένουν τις απαντήσεις, ενώ σε συνεργασία με τη Χημική Υπηρεσία του Βόλου ελήφθησαν 12 δείγματα αλκοολούχων ποτών χωρίς να διαπιστωθεί παράβαση.

Τέλος, έλεγχοι διενεργήθηκαν για την εφαρμογή του Νόμου για την εγκατάσταση POS σε συνολικά 95 επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν δέκα πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000 ευρώ, ενώ δεν διαπιστώθηκε παράβαση στους ελέγχους για τη λειτουργία αρτοποιών τις Κυριακές που πραγματοποιήθηκαν συνολικά σε 22 επιχειρήσεις.

Αυστηροί έλεγχοι για παρεμπόριο

Για την πάταξη του παρεμπορίου. ελέγχους διενεργούν το Κλιμάκιο Ελέγχου Λαϊκών αγορών και Υπαίθριου εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ), που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη και αποτελείται από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης, της ΕΛΑΣ και του Δήμου, που διενεργεί και κατασχέσεις εμπορευμάτων παρεμπορίου, καθώς και από μικτά κλιμάκια υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης και της ΕΛΑΣ

Από τα κλιμάκια έχουν επιβληθεί πρόστιμα 14.100€ για δώδεκα παραβάσεις για έλλειψη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου και έχουν διενεργηθεί κατασχέσεις καταστροφές εμπορευμάτων (3.889 τεμάχια)