Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024 21:02
Τοπικά

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και σωματείου «Μάγνητες Τυφλοί»


Στης 1-3-2016  υπογράφτηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ  Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δ. Βόλου  και του  Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας «ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ

Η συνεργασία αποτελεί συνέχεια του προγράμματος Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους του Ινστιτούτου Νεολαίας και δια βίου μάθησης – δράση 1,3 με κωδικό GR-13-E2-2013-R1 και αφορά γενικά την υποστήριξη του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας «ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ» από την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ σε προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας που υλοποιούνται από το Τμήμα Ποιότητας Ζωής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.

Όπως  τονίζει η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ  Αναστασία Μορφογιάννη η συνεργασία που ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο ολοκληρώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας και έχει ως στόχο  την  προώθηση  μέτρων  και δράσεων  που στοχεύουν  στην ευαισθητοποίηση του κοινού (με έμφαση του μαθητικού πληθυσμού) στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών  απέναντι σε άτομα με αναπηρία καθώς και δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα της καθημερινής ζωής  αυτών των πολιτών και περιορίζουν τις ανισότητες στον κοινωνικό ιστό της πόλης.

Στα πλαίσια της Συνεργασίας η  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ θα παρέχει υποστήριξη στην υλοποίηση του διακρατικού προγράμματος ERASMUS PLUS 4VIP  που έχει στόχο να εντοπίσει καινούριους τρόπους όπου οι νέοι με αναπηρίες (με έμφαση στην αναπηρία όρασης), μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας «ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ» θα παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό του Τμήματος Ποιότητας Ζωής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας (καθώς και εργαζόμενους της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που ενδιαφέρονται) σε θέματα συνοδείας και κινητικότητας.

Η έναρξη της συνεργασίας θα ξεκίνησε με την υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας και θα διαρκέσει 2 έτη