Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2023 06:31
Τοπικά

Πατσιαντάς προς «έξι»: Κόψτε το θέατρο, εκτίθεστε κι άλλο….


Απολύτως νόμιμη χαρακτηρίζει την αντικατάσταση των έξι ανεξαρτητοποιηθέντων δημοτικών συμβούλων του ΣΥΡΙΖΑ, που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, η παράταξη «Δρόμοι Συνεργασίας, Ανατροπής και Αλληλεγγύης» με την οποία και είχαν εκλεγεί.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο επικεφαλής της, Μαργαρίτης Πατσιαντάς τους ζητά να μην προσπαθούν να εμφανίζονται ως δήθεν αδικημένοι και διωγμένοι, γιατί εκτίθενται ακόμη περισσότερο και τους υπενθυμίζει ότι οι ίδιοι είχαν αναγνωρίσει ότι με την δήλωση ανεξαρτητοποίησής τους τίθενται αυτοδικαίως εκτός συμβουλίων και επιτροπών.

Η ανακοίνωση του Μαργαρίτη Πατσιαντά, έχει ως εξής:

«Οι χθεσινές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για αντικατάσταση των ανεξαρτητοποιηθέντων δημοτικών συμβούλων λήφθηκε με τη σύμφωνη γνώμη και ψήφο όλων των δημοτικών παρατάξεων, κατ’εφαρμογή του νόμου. Τους έξι δημοτικούς συμβούλους του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξαν με δήλωση ανεξαρτητοποίησης να φύγουν από την παράταξή μας της μείζονος μειοψηφίας «Δρόμοι Συνεργασίας, Ανατροπής και Αλληλεγγύης» τους καλούμε να διαβάσουν και την όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου άλλης πόλης (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΡ9-Τ1Ν), στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο 49466/2012 έγγραφό του το ΥΠΕΣ και στο 2359/138471/2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, τα οποία oρίζουν ότι «δημοτικοί σύμβουλοι που συμμετείχαν στο Δ.Σ. δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ως εκπρόσωποι είτε της πλειοψηφούσας είτε της μειοψηφούσας δημοτικής παράταξης εφόσον ανεξαρτητοποιηθούν, παύουν πλέον να θεωρούνται εκπρόσωποι της παράταξης από την οποία προέρχονταν. Το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση για την αντικατάστασή τους ορίζοντας στην θέση τους άλλα μέλη τα οποία να κατέχουν τις ιδιότητες που ορίζει το άρθρο 255 του ΚΔΚ». Αυτά ως προς το νομικό μέρος. Ως προς δε το πολιτικό μέρος τους θυμίζουμε για μια ακόμη φορά ότι η αυτοδιοικητική παράταξή μας συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές με καθαρές θέσεις απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές που ισοπεδώνουν την ελληνική κοινωνία και παράλληλα οδηγούν σε μέγιστη αποδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία τόσο τις τεράστιες οικονομικές περικοπές όσο και τον «Καλλικράτη». Είναι φανερό ότι οι έξι δημοτικοί σύμβουλοι του ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν την επιλογή τους: Δεν θέλουν να υπηρετήσουν μαζί μας τις πιο πάνω θέσεις της παράταξης και ακολουθούν τον μνημονιακό πολιτικό κατήφορο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που ήδη από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης με τα σκληρά νεοφιλεύθερα μέτρα που ψηφίζει δείχνει μία άνευ προηγουμένου κοινωνική αναλγησία, που δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τρικ. Αυτή η επιλογή των έξι συμβούλων του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύφθηκε και στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον προϋπολογισμό, όπου απέφυγαν επιμελώς οποιαδήποτε κριτική ή έστω απλή αναφορά, σε κρίσιμα οικονομικά και θεσμικά ζητήματα των ΟΤΑ.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι έξι δημοτικοί σύμβουλοι, επειδή γνωρίζουν πολύ καλά όλα τα παραπάνω οριζόμενα από το νόμο, στις 17-10-2015 στην αρχική κοινή δήλωσή τους στα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι έχουν πλήρη επίγνωση ότι με την ανεξαρτητοποίησή τους θα υπάρξει απουσία τους από τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα. Ας μην προσπαθούν λοιπόν τις τελευταίες μέρες να εμφανίζονται ως δήθεν αδικημένοι και διωγμένοι, γιατί εκτίθενται πολιτικά ακόμη πιο πολύ».