ΒόλοςΚΟΡΥΦΑΙΕΣΤοπικά

Νέοι ποδηλατοδρόμοι και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας στον Βόλο

Νέους ποδηλατοδρόμους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας πρόκειται να αποκτήσει σύντομα ο Βόλος, καθώς από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό ιστό», προϋπολογισμού 1.085.000,00 ευρώ.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α./ Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ειδικότερα, μετά τη σύνταξη και υποβολή των τευχών δημοπράτησης από τον φορέα υλοποίησης και κύριο του έργου που είναι ο Δήμος Βόλου, διενεργήθηκε ο προβλεπόμενος προέλεγχος από την Ειδική Υπηρεσία, που οδήγησε σε θετικό αποτέλεσμα και προέγκριση δημοπράτησης του έργου. Ακολουθεί πλέον η έγκριση και δημοσιοποίηση του διαγωνισμού από το Δήμο Βόλου.

Το έργο

Το έργο αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης οδών οδικής κυκλοφορίας σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Βόλου και ειδικότερα των οδών Ογλ (από Ιάσονος έως Γαλλίας), Τοπάλη (από Αργοναυτών έως Δημητριάδος) και Μαυροκορδάτου (από Ιάσονος έως 28ης Οκτωβρίου), με ανώτατο όριο ταχύτητας 15 χλμ/ώρα και κατεύθυνση ως υφίσταται.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στη μείωση του πλάτους του οδοστρώματος στα 3,50 μ, σε όλο το μήκος της οδού με σκοπό τη μείωση της ταχύτητας και στη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών.

Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων διαμορφώνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,5 μέτρου εκτός του κρασπέδου και των στοιχείων εξυπηρέτησης όπως σήμανσης, φωτισμού, αστικού εξοπλισμού και φύτευσης.

Τα υπάρχοντα δέντρα διατηρούνται και όπου το επιτρέπει το πλάτος του πεζοδρομίου, φυτεύονται νέα δένδρα. Κατά μήκος της κίνησης των πεζών και στο όριο του κρασπέδου τοποθετούνται μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα και μεταλλικά προστατευτικά κολωνάκια.

Προβλέπονται κάποιες θέσεις προσωρινής στάθμευσης και επειδή το πλάτος των οδών δεν επαρκεί, οι θέσεις στάθμευσης Α.με.Α δικύκλων κ.τ.λ. που υφίστανται θα μεταφερθούν σε κοντινές οδούς. Επιπλέον δημιουργούνται ζώνες όδευσης τυφλών και ράμπες για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των Α.με.Α.

Συνοπτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν καθαίρεση – τεμαχισμό μεμονωμένων κατασκευών, αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, γενική εκσκαφή, εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων, τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από μάρμαρο, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, υπόβαση από σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα, πλακόστρωση πεζοδρομίων με πλάκες τύπου γρανίτη, τοποθέτηση φιλέτων μαρμάρου ανάμεσα από τις πλάκες, επίστρωση με κυβόλιθους, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (κάγκελα πεζοδρομίων – κολωνάκια πεζοδρομίων – σχάρες αποστράγγισης καλάθια απορριμμάτων).