Τοπικά

Λεκανάκια στο νέο συνδετήριο διάδρομο του Νοσοκομείου Βόλου!

Προβλήματα στεγανότητας σε δύο τουλάχιστον σημεία, παρουσίαζε χθες, αν και η ημέρα δεν ήταν βροχερή, ο συνδετήριος διάδρομος που ενώνει τη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Βόλου με το παλιό κτίριο.

Για την αποφυγή ατυχήματος λόγω ολισθηρότητας, τοποθετήθηκαν συλλεκτήρες (λεκάνες) ενώ τα σημεία του διαδρόμου, και τα δύο σε σημεία ενώσεων, σημάνθηκαν και με πινακίδες.

Στο μεταξύ, προθεσμία μέχρι τις 19 Ιανουαρίου έχουν οι υποψήφιοι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των δημόσιων νοσοκομείων να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά για τις 146 κενές θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στο ΕΣΥ.

Σύμφωνα με την απόφαση, κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή σε τρία Νοσοκομεία, τα οποία υπάγονται σε δύο Υγειονομικές Περιφέρειες.

Η αίτηση θα υποβληθεί μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειονομικών Περιφερειών, οι οποίες θα καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και θα τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του υπουργείου Υγείας εντός τριών εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Στο Νοσοκομείο Βόλου, κενή παραμένει η θέση του Διοικητή, όπως και η αντίστοιχη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Εφ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ