ΒόλοςΤοπικά

Κινούνται διαδικασίες έκπτωσης του εργολάβου στο έργο ύδρευσης της Ν. Ιωνίας

Τη δρομολόγηση των διαδικασιών έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας του έργου ύδρευσης στη Ν. Ιωνία  αποφάσισε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αναθέτοντας στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. στο δικηγόρο Χρ. Στρατηγόπουλο το χειρισμό της υπόθεσης. Επιπλέον επέβαλε ποινική ρήτρα ύψους 154.000 ευρώ διότι η εταιρεία δεν συνέχισε το έργο μέσα στο χρονικό διάστημα που της ετέθη.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία «ΕΝΙΠΕΑΣ» έχει σταματήσει το έργο  «εκσυγχρονισμός του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού» από τις 5 Νοεμβρίου και η ΔΕΥΑΜΒ είχε ζητήσει από τον ανάδοχο την επανέναρξη των εργασιών έως τη Δευτέρα 12-11-2018.
Η ανάδοχος εταιρεία απέστειλε στις 22 Νοεμβρίου Ειδική Δήλωση Διακοπής των εργασιών αναφέροντας ως αιτία διακοπής των εργασιών και υπαιτιότητας της ΔΕΥΑΜΒ το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα οι παρακάτω εργασίες: Διαχωρισμού των προϊόντων εκσκαφών, Φόρτωσης εκ νέου των προϊόντων εκσκαφών, Εργασίες μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε χώρο υποδοχής αποβλήτων για την άσφαλτο και το ασφαλτοσκυρόδεμα και στον ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου για τα χώματα και πέτρες. Επί πλέον ζήτησε χρήματα για μεταφορικό έργο.

«Είναι προφανές ότι πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για να διασφαλιστεί το έργο που είναι ζωτικής σημασίας» ανέφερε στην σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ο πρόεδρος των εργαζομένων Βάιος Ζεμπέογλου. Ζήτησε επίσης να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για τις όποιες εξελίξεις προκύψουν αναφορικά με το έργο της ύδρευσης στη Νέα Ιωνία.