Τοπικά

Κατάλληλο πλέον για κατανάλωση το νερό των Σταγιατών

Σε συνέχεια των από 22.09.2017 και 27.09.2017 Δελτίων Τύπου της ΔΕΥΑΜΒ καθώς και των διορθωτικών ενεργειών στις οποίες προέβη η ΔΕΥΑΜΒ με την εγκατάσταση νέου συστήματος απολύμανσης στο υδραγωγείο της Τ.Κ. Σταγιατών, από τη Διοίκηση της Επιχείρησης ανακοινώθηκε ότι, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων του δείγματος νερού που ελήφθη στα πλαίσια του επανελέγχου, επιβεβαιώθηκε η συμμόρφωση του νερού του δικτύου με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Σχετικά ενημερώθηκε η Δ/νση Υγείας καθώς και ο Αντιδήμαρχος  Δημοτικών Ενοτήτων.

Μετά τα παραπάνω η ΔΕΥΑΜΒ άρει την απαγόρευση χρήσης του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα και  προπαρασκευή τροφής) στους καταναλωτές που εξυπηρετούνται από το υδραγωγείο της Τοπικής Κοινότητας Σταγιατών.