Τοπικά

Κάλπες από αύριο έως τη Δευτέρα στο Επιμελητήριο Μαγνησίας

Τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας στις 9 – 10 και 11 Δεκεμβρίου θα μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τμήματα του Επιμελητηρίου είναι: Εμπορικό, Υπηρεσιών, Μεταποιητικό, Τουριστικό.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους (δηλαδή μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2016) και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2016.

Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται: Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας θα πραγματοποιηθούν:
Α) Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017, στον Αλμυρό: Αίθουσα συνεδριάσεων Δημαρχείου Αλμυρού, ώρα έναρξης 07.00 και ώρα λήξης 19.00.
Β) Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017, στη Σκιάθο: Αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου, ώρα έναρξης 07.00 και ώρα λήξης 19.00.
Γ) Κυριακή 10 και Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, στον Βόλο, στο κτίριο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, οδός Δημητριάδος 174-176, ώρα έναρξης 07.00 και ώρα λήξης 19.00.

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είναι απαραίτητη η επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.
Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα μέχρι τρεις σταυρούς στο τμήμα που ανήκει.
Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου λόγω διεξαγωγής των επιμελητηριακών εκλογών στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου, θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου.