Θεσσαλία

Η Τράπεζα Θεσσαλίας θα χρηματοδοτηθεί με δικό της ομόλογο

Στην έκδοση ομολόγου «μειωμένης εξασφάλισης» προχωρά η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας μετά την έγκριση που πήρε χθες το βράδυ στη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης που έγινε στα Τρίκαλα . Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας κ. Αναστάσιος Λάππας η κίνηση αυτή γίνεται «προκειμένου να μπορέσει η τράπεζα να περάσει σε χρηματοδοτήσεις μόλις φύγουν τα capital controls».

Οι λόγοι που επιβάλουν την αύξηση είναι η διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, η κάλυψη των επενδύσεων του επιχειρησιακού σχεδίου 2015-2018 και η βελτίωση της κερδοφορίας της.

Το ποσό του ομολογιακού δανείου είναι έως 3.000.000 ευρώ, με διάρκεια πέντε έτη και επιτόκιο 7%

Επίσης στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης εγκρίθηκε η ένταξη στις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το 4ο άρθρο του ν. 4340/2015, που αφορούν τη μετατροπή των αναβαλλόμενων απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, οι τροποποιήσεις του καταστατικού και η έγκριση νέων μελών.