Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024 05:12
Θεσσαλία

Εργασίες στο οδικό δίκτυο Καρδίτσας


Σε αποκατάσταση σημείων του οδικού κυκλώματος της Π.Ε. Καρδίτσας προβαίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με ΦΠΑ με τον ανάδοχο.

Όπως δήλωσε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με το έργο αυτό αποκαθιστούμε τοιχία αντιστήριξης σε πρανή όπου έχουν γίνει κατολισθήσεις από έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι υπηρεσίες της Π.Ε. Καρδίτσας έχουν καταγράψει και επισημάνει σημεία στο οδικό δίκτυο τα οποία χρίζουν άμεσης παρέμβασης. Με τους λιγοστούς πόρους που διαθέτουμε, με σχέδιο και προγραμματισμό προσπαθούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων».

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης κυρίως στους οδικούς άξονες Ανατολικής και Δυτικής Αργιθέας , καθώς και στο οδικό κύκλωμα της λίμνης Πλαστήρα, καθώς και επενδεδυμένων τάφρων και σωληνωτών οχετών. Τη μελέτη του έργου εκπόνησε η διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ517 και κατασκευάστρια εταιρεία αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό η εταιρεία «Κατσίβας Χρ. & ΣΙΑ Ο.Ε».