Τοπικά

Ενωση Καταναλωτών Βόλου: Εκβιάζονται δανειολήπτες

Εχουν περιέλθει σε παντελή αδυναμία για την αποπληρωμή των οικονομικών τους υποχρεώσεων και έχουν και τους εκβιασμούς των Τραπεζών. Εξώδικες επιστολές – ειδοποιήσεις για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων σε περίπτωση μη εξόφλησης του δανείου παραλαμβάνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που έχουν αιτηθεί να ενταχθούν στον Νόμο Κατσέλη και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις οι αιτήσεις τους έχουν κιόλας συζητηθεί και αναμένονται αποφάσεις.

Παρά το γεγονός ότι όταν έχει γίνει προσφυγή στον προστατευτικό για την πρώτη κατοικία Νόμο, τότε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία παύει κάθε αναγκαστικό μέτρο μέχρι τη συζήτηση και έκδοσης απόφασης επί της αιτήσεως, εντούτοις κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας υποκαταστήματα Τραπεζών εκφοβίζουν και τρομοκρατούν απελπισμένους πολίτες και ταλαιπωρημένα νοικοκυριά και προκαλούν φόβο και τρόμο.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας Αλέκος Κουτσελίνης λέει ότι τον τελευταίο μήνα η Ένωση έχει δεχτεί διαμαρτυρίες και κάνει λόγο για κατάφωρη αυθαιρεσία και εκφοβισμό. «Υπερχρεωμένοι δανειολήπτες μας προσκόμισαν απελπισμένοι τις επιστολές, που προειδοποιούν με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων. Μας προσκόμισαν όμως και τις αιτήσεις τους για ένταξη στον Νόμο Κατσέλη», επισημαίνει.

Μάλιστα, οι εν λόγω επιστολές αφορούσαν σε δανειολήπτες με χρέη που ξεκινούσαν από μερικές χιλιάδες ευρώ!

Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας συμβουλεύει τους καταναλωτές που έχουν προσφύγει στον Νόμο Κατσέλη να μη λαμβάνουν υπόψη τους τις εν λόγω επιστολές.

«Ο Νόμος είναι ξεκάθαρος και λέει ότι με την κατάθεση της αίτησης ένταξης παύει κάθε είδους καταδιωκτικό μέτρο από τις Τράπεζες. Μόνο η Δικαιοσύνη έχει τον ουσιαστικό λόγο για τη ρύθμιση των δανείων μετά την προσφυγή», επισημαίνει ο ίδιος.

Η Ένωση Καταναλωτών καθησυχάζει τους δανειολήπτες που είναι καταθορυβημένοι λέγοντας ότι δεν πρέπει να ανησυχούν.

«Καλούμε τις Τράπεζες να σταματήσουν αυτές τις παράνομες, εκφοβιστικές και καταχρηστικές τακτικές. Παράλληλα, έχουμε ενημερώσει τις αρχές, δηλαδή την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή, ώστε να σταματήσει αυτή η εκστρατεία εκφοβισμού», λέει ο κ. Κουτσελίνης.

Εκατοντάδες υποθέσεις υπερχρεωμένων

Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας δραστηριοποιείται στην προστασία και την ενημέρωση του καταναλωτή από το 2010 ακόμη, από την έναρξη ισχύος δηλαδή του Νόμου Κατσέλη. Όλα αυτά τα χρόνια έχει ενημερώσει, συμβουλεύσει και κατευθύνει πάνω από 5.000 υπερχρεωμένους δανειολήπτες για τις δυνατότητες που έχουν να διευθετήσουν τα δάνειά τους.

Παράλληλα, η Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας μεσολαβεί μεταξύ Τραπεζών και καταναλωτή με εξωδικαστικές διαδικασίες για τη ρύθμιση ή τη διευθέτηση των δανείων και έχει ασχοληθεί εξωδικαστικά με πάνω από 1.500 υποθέσεις και εκατοντάδες από αυτές έχουν διευθετηθεί ή επιλυθεί.

Εκατοντάδες οι προς συζήτηση αιτήσεις

Στο μεταξύ, εκατοντάδες αιτήσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών αναμένεται να συζητηθούν στο Ειρηνοδικείο Βόλου. Μέχρι και το Νοέμβριο του 2019 έχουν προσδιοριστεί για να συζητηθούν 778 αιτήσεις. Εκατοντάδες είναι δε και οι αιτήσεις υπερχρεωμένων που συζητήθηκαν από την αρχή του χρόνου, καθώς σύμφωνα με στοιχεία από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα έχουν συζητηθεί 845 αιτήσεις.

Από την αρχή του Νόμου Κατσέλη και μέχρι σήμερα στο Νόμο έχουν προσφύγει αιτούμενοι ένταξη 2.929 δανειολήπτες. Σύμφωνα με την πορεία των υποθέσεων, εκτιμάται ότι σε μία στις δύο υποθέσεις το Ειρηνοδικείο Βόλου έχει προχωρήσει σε ρύθμιση ή και διαγραφή μεγάλων ποσών εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκ μέρους των υπερχρεωμένων.

Με τις τελευταίες τροποποιήσεις του Νόμου Κατσέλη τον Ιούνιο του 2018 η άρση του τραπεζικού απορρήτου αποτελεί προαπαιτούμενο για ένταξη στον προστατευτικό Νόμο για την πρώτη κατοικία. Προαπαιτούμενο είναι να μην υπάρχει δυνατότητα και για πτώχευση δηλαδή τα χρέη να μην προέρχονται από εμπορική δραστηριότητα.

Εκπνέει ο Νόμος Κατσέλη

Επισημαίνεται ότι η κατάθεση των αιτήσεων για ένταξη στον Νόμο Κατσέλη εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί με εντονότερο ρυθμό καθώς ο Νόμος έχει διάρκεια ισχύος μέχρι και τις 31/12/2018. Από την 1/1/2019 κανείς δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξει κάποια παράταση ισχύος. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος Κατσέλη, όπως τροποποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 με τον νόμο 4346/2015, προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας από τη ρευστοποίηση της περιουσίας, για δύο ομάδες οφειλετών:

• Οφειλέτες με κύρια κατοικία η αντικειμενική αξία της οποίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης είναι έως 120.000 ευρώ (για τον άγαμο), προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα. Επίσης, οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίες πρέπει να έχουν εισόδημα που είναι ίσο ή υπολείπεται των ευλόγων δαπανών διαβίωσης (όπως αυτές διαμορφώνονται στην τέταρτη ομάδα δαπανών, δηλαδή την ομάδα που περιλαμβάνει και τις δαπάνες για αναψυχή, ταξίδια κ.λπ.).

• Οφειλέτες με κύρια κατοικία η αντικειμενική αξία της οποίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ (για τον άγαμο), προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα. Οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να έχουν εισόδημα ίσο ή μικρότερο των εύλογων δαπανών διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%.

Το μέγιστο δηλαδή όριο αντικειμενικής αξίας κατοικίας που προστατεύεται είναι 280.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com