Τοπικά

ΔΕΥΑΜΒ: Χωρίς μικροβιακή επιβάρυνση, αλλά με αυξημένα χλωριούχα το νερό

Από αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου από 17/01/2017 έως και 20/01/2017, τα αποτελέσματα των οποίων εκδόθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα της ΔΕΥΑΜΒ στις 20/01/2017 προκύπτει ότι δεν υφίσταται καμία μικροβιακή επιβάρυνση στις περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου από τις οποίες ελήφθησαν τα δείγματα.

Σε ό,τι αφορά την παράμετρο των χλωριούχων διαπιστώνεται σχεδόν σε όλα τα δείγματα εξαιρουμένων αυτών του Αγ.Γεωργίου και της Νέας Δημητριάδας υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των 250 mg/l με τις τιμές να κυμαίνονται από 342 mg/l (Αγ.Κωνσταντίνο) έως 374 (Ν.Παγασές).

Το φαινόμενο, σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΜΒ, οφείλεται στη μείωση του πηγαίου νερού που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας αλλά και στο διάστημα αμέσως μετά το τέλος της και της λειτουργίας γεωτρήσεων προς αναπλήρωση αυτής της ποσότητας που μειώθηκε (του πηγαίου νερού).

Επίσης, όπως αναφέρεται από τη ΔΕΥΑΜΒ, ήδη παρατηρείται αύξηση της ποσότητας του πηγαίου νερού που θα έχει σταδιακά θετική επίδραση στην πτώση της τιμής των χλωριούχων στα επιθυμητά επίπεδα κάτω των 250mg/l.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης ενημερώνει το κοινό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ52/99437/05.01.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας δεν προτείνεται κατευθυντήρια τιμή για τα χλωριούχα στο πόσιμο νερό που να βασίζεται σε κριτήρια υγείας. Για το λόγο αυτό σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ και την Εθνική Νομοθεσία, ορίζεται μόνο ενδεικτική παράμετρος των χλωριούχων.

Για τα αποτελέσματα έχει ενημερωθεί η Δ/νση Υγείας ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης. Οι έλεγχοι θα  συνεχισθούν και για τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα υπάρχει άμεση ενημέρωση τόσο της Δ/νσης Υγείας όσο και του κοινού.