Τοπικά

ΔΕΥΑΜΒ: Κατάλληλο το νερό του Φυτόκου υποχώρησαν τα νιτρικά – Βελτιωμένα τα χλωριόντα

Υποχώρησαν τα νιτρικά από το πόσιμο νερό στην περιοχή του Φυτόκου και η ΔΕΥΑΜΒ ανακαλεί την σύσταση για τη μη χρήση του, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις για ανθρώπινη κατανάλωση και χρήση.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ και με βάση τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης της περιοχής Φυτόκου, τα οποία λήφθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 10/2 έως και 20/02 και μετά τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προβήκαμε και κοινοποιήθηκαν στην Διεύθυνση Υγείας σήμερα 22.02.2017, οι τιμές των Νιτρικών βρέθηκαν κάτω της παραμετρικής τιμής των 50mg/l και συγκεκριμένα κυμαίνονται μεταξύ 19mg/l και 25mg/l.

«Ως εκ τούτου η ΔΕΥΑΜΒ, έχοντας ενημερώσει εγγράφως τις συναρμόδιες Αρχές και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ανακαλεί την από 06.02.2017 σύσταση προς τους καταναλωτές για την μη χρήση και κατανάλωση νερού στην ως άνω περιοχή, καθώς το νερό του δικτύου στην περιοχή Φυτόκο, βρέθηκε να πληροί τις προϋποθέσεις για ανθρώπινη κατανάλωση και ειδικότερα για πόση, μαγείρεμα και προπαρασκευή τροφής (πλύσιμο λαχανικών, φρούτων κλπ)», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Βελτιωμένα τα χλωριόντα
Από αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν το διάστημα από 02/02/2017 έως 22/02/2017 στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου τα αποτελέσματα των οποίων μας κοινοποιήθηκαν από το αρμόδιο τμήμα στις 22.02.2017, προκύπτει σημαντική βελτίωση όσο αφορά την παράμετρο των χλωριόντων, η οποία οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής των πηγών και την αντίστοιχη μείωση του νερού των γεωτρήσεων, αναφέρει η ΔΕΥΑΜΒ.
Στις περιοχές Μελισσιάτικα, Καλλιθέα, Πλ. Ελευθερίας, Αλυκές και Αγ. Βαρβάρα εμπλουτίζεται το μείγμα νερού με πηγαίο από τη διάταξη των δεξαμενών για τον καταβιβασμό των χλωριόντων και είναι υπό παρακολούθηση, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
«Άλλωστε οι υπερβάσεις αφορούν παλαιότερα δείγματα που στον επόμενο έλεγχο δεν θα υφίστανται», αναφέρει η ΔΕΥΑΜΒ που προσθέτει ότι το Υπουργείο Υγείας δεν προτείνει κατευθυντήρια τιμή για τα χλωριούχα στο πόσιμο νερό που να βασίζεται σε κριτήρια υγείας. Για το λόγο αυτό σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ και την Εθνική Νομοθεσία, ορίζεται μόνο ενδεικτική παράμετρος των χλωριούχων.
Για τα αποτελέσματα έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση Υγείας ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης. Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και για τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα υπάρχει άμεση ενημέρωση τόσο της Διεύθυνσης Υγείας όσο και του κοινού.