Τοπικά

Αιτήσεις δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για υπαγωγή και στο Τ.Ε.Β.Α.

Ο Δήμος Βόλου γνωστοποιεί στους δημότες, που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), ότι με βάση την Υπουργική Απόφαση καθίστανται και δικαιούχοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (Τ.Ε.Β.Α.).

Για να υπαχθούν, όμως, σ΄  αυτό θα χρειαστεί να το δηλώσουν ηλεκτρονικά, τροποποιώντας αναλόγως την αίτησή τους (Κ.Ε.Α.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση keaprogram.gr.

Η τροποποίηση γίνεται είτε απευθείας από τους δικαιούχους, είτε μπορούν να απευθύνονται στα σημεία εξυπηρέτησης του  Δήμου Βόλου.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας (πρώην Δημαρχείο Ν. Ιωνίας) τηλ.:2421353118-110.