Τοπικά

ΑΓΕΤ: «Εγγυόμαστε την πλέον ασφαλή χρήση εναλλακτικών καυσίμων»

Αμφισβητεί η ΑΓΕΤ Ηρακλής τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα υλικού που ελήφθησαν από τις αποθήκες και το φορτίο προερχόμενου από την Ιταλία που παραδόθηκε πρόσφατα στο Εργοστάσιο του Βόλου, τονίζοντας πως αυτοί θα πρέπει να διενεργούνται από φορείς που έχουν την απαιτούμενη διαπίστευση. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΓΕΤ Ηρακλής, αναφέρει χαρακτηριστικά: “έχοντας επενδύσει περισσότερα από €45εκ. στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών μας στο Βόλο, με έμφαση σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την πλέον ασφαλή αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους όρους της περιβαλλοντικής της αδειοδότησης”.

Τονίζεται επιπλέον ότι η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση η ΑΓΕΤ Ηρακλής αναφέρει τα εξής:

“Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, σε υποκατάσταση των ορυκτών, είναι μία καθιερωμένη και ασφαλής πρακτική, νομοθετημένη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Στα εναλλακτικά καύσιμα συμπεριλαμβάνονται και τα δευτερογενή καύσιμα EKA191210 (RDF/SRF), που αποτελούνται κυρίως από χαρτί, πλαστικό και ξύλο.Η χρήση τους είναι ασφαλής και απόλυτα ελεγχόμενη, με όρους και κανόνες που θεσπίζονται από τη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. (IED2010/75/EE, ΚΥΑ 36060/1133/2015).

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των εναλλακτικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα Εργοστάσια της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ πραγματοποιούνται πολλαπλοί έλεγχοι ετησίως που βασίζονται σε Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου του εναλλακτικού καυσίμου EKA191210 (RDF/SRF) ακολουθεί τα εξής βήματα:

  • Δειγματοληψία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15442:2011.
  • Προετοιμασία δείγματος για ανάλυση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15443:2011.
  • Ποιοτική ανάλυση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15359:2011.

Η εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας είναι απαραίτητη για την παραγωγή αξιόπιστων και αναγνωρίσιμων αποτελεσμάτων και διενεργείται από φορείς που έχουν την απαιτούμενη διαπίστευση.

H χρήση εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια παραγωγής Τσιμέντου αποτελεί «Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική» βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας BREF/163/EU 26.03.13).

Έχοντας επενδύσει περισσότερα από €45εκ. στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών μας στο Βόλο, με έμφαση σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την πλέον ασφαλή αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους όρους της περιβαλλοντικής της αδειοδότησης.

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ επιφυλάσσεται ρητώς για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της.