Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024 14:06
ΜαγνησίαΤοπικά

Ζέττα Μακρή: «Δωρεάν σίτιση και κατάλυμα στους υπαλλήλους της Σκοπέλου και της Αλοννήσου»


Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποψήφια βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή ανακοινώνει την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών και Εσωτερικών για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Συγκεκριμένα, με την με αρ. πρωτ. 43802/16-05-2023 (ΦΕΚ 3274/Τεύχος Β/ 17-05-2023)

Απόφαση καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο χρηματικό όριο και το μηνιαίο κόστος για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών, από ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τους κατόπιν λήψης απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017.
Ειδικότερα, η παροχή αυτή θα δίνεται:
α) στους υπάλληλους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου,
β) στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),
γ) στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και
δ) στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.
Για τον Ν. Μαγνησίας και συγκεκριμένα για τους Δήμους Σκοπέλου και Αλοννήσου, το ανώτατο ετήσιο χρηματικό όριο και το μηνιαίο κόστος ορίζεται ως ακολούθως:

 

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ (ΕΥΡΩ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΕΥΡΩ)
1 ΣΚΟΠΕΛΟΥ 878.400,00 600,00
2 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 390.000,00 650,00

Η κ. Μακρή δήλωσε ότι: «Με την συγκεκριμένη απόφαση, η Κυβέρνηση κάνει ακόμη μία φορά πράξη τις δεσμεύσεις της για την διευκόλυνση των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την σίτιση και την διαμονή τους, οι οποίοι υπηρετούν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.  Η παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος προστίθεται στην εργαλειοθήκη διακριτών, στοχευμένων και εφαρμόσιμων κινήτρων πρόσληψης και παραμονής  επαγγελματιών του Δημοσίου σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, πέραν αυτών της μοριοδότησης των υπηρετούντων σε δυσπρόσιτες περιοχές καθώς και των οικονομικών κινήτρων με την μορφή επιδόματος».